Strokovni delavec v športu

Strokovni delavec v športu je posameznik, ki opravlja strokovno delo v športu, kar obsega načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe. Strokovno delo v športu je tudi individualno poučevanje in poučevanje na tečajih v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem.

Strokovno delo v športu lahko opravlja strokovni delavec, ki ima ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu.

 

Podeljevanje licenc strokovnim delavcem

V prilogi je razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu za športno panogo strelstvo. Izdajatelj licence je Strelska zveza Slovenije.

Seznam vpisanih v razvid s stanjem 15.02.2024.

 

 

OKS - Razvoj kadrov

Aktualni razpisi

 

Attachments:
Download this file (Razvid_strokovno_izobrazenih_in_strokovno_usposobljenih_delavcev_v_sportu-2024.pdf)Abecedni seznam vpisanih v razvid[15.02.2024]328 kB
Joomla templates by a4joomla