12.11.2021

 

DIREKTORAT ZA ŠPORT

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana T: 01 400 52 00

 

Številka: 092-9/2021/439

Datum: 9. 11. 2021

 

Zadeva: Omejitve pri izvajanju športnih programov: pregled in razlaga veljavnih ukrepov od 8. 11. 2021

 

 

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 101. redni seji dne 6. 11. 2021 sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

 

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 174/21 dne 6. 11. 2021 (https://www.uradnilist.si/_pdf/2021/Ur/u2021174.pdf) in se je začel uporabljati s ponedeljkom, 8. 11. 2021 oz. s ponedeljkom, 15. 11. 2021.

 

V nadaljevanju izpostavljamo spremembe veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov:

 

1. Za izkazovanje pogoja PCT je potrebno poleg ustreznega dokazila predložiti tudi veljavni osebni dokument.

Dopolnjeni Odlok v 2. členu določa, da je pogoj PCT izpolnjen če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim od dokazil opredeljenih v 2. členu Odloka. Nabor dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT ostaja enak, kot je bil. Novost predstavlja le obvezna identifikacija z veljavnim osebnim dokumentom. Kot osebni dokument se upošteva javne listine, opremljene s fotografijo, ki jih izdaja državni organ: osebna izkaznica, potni list, obmejna prepustnica, vozniško dovoljenje, orožni list in potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT ostaja obveznost organizatorja opravljanja dela oziroma izvajalca dejavnosti.

2. Starostna meja do katere pogoja PCT ni treba izpolnjevati znižana na 12 let.

Z Odlokom je znižana starostna meja do katere morajo uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji izpolnjevati pogoj PCT. Pogoja PCT ni treba izpolnjevati osebam, ki so mlajše od 12 let. To pomeni, da osebe, ki so starejše od 12 let (tudi tiste, ki so dopolnile 12 let) morajo za udeležbo v vseh oblikah športne dejavnosti (rekreacija, treningi, tekmovanja) izpolnjevati pogoj PCT.

3. Začasna omejitev izvajanja športnih prireditev oziroma športnih tekmovanj.

Športne prireditve oziroma športna tekmovanja z gledalci so dovoljena zgolj v primeru, da se izvedejo v oz. na športnem objektu s fiksnimi sedišči pri čemer morajo vsi gledalci nositi zaščitno masko (kirurške maske ali maske tipa FFP2), pri čemer mora biti med gledalci eno sedišče prosto, gledalci pa morajo izpolnjevati pogoj PCT. Strežba in uživanje hrane in pijače gledalcev na javnih športnih prireditvah nista dovoljena.

4. Začasna omejitev izvajanja samoorganiziranih skupinskih športno rekreativnih vadb.

Začasno so prepovedane vse skupinske športno rekreativne vadbe, ki niso organizirane s strani pravnih oseb oziroma oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost ne glede na to ali se izvajajo v zaprtih prostorih ali na odprtem. Izjema so skupinske vadbe za skupine v katerih so zgolj ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva. To pomeni, da so dovoljene samo skupinske športno rekreativne dejavnosti, ki jih organizirajo oziroma izvajajo organizacije oziroma osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost ob upoštevanju pogojev iz Odloka (izpolnjevanje pogoja PCT, razkuževanje, uporaba zaščitnih mask…). Zaradi preprečitve širjenja okužb odsvetujemo izvajanje kontaktnih športno rekreativnih dejavnosti.

5. Samotestiranje za učence in dijake še naprej zadošča za udeležbo v športnih dejavnostih razen za športna tekmovanja.

Učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol se morajo po novem obvezno samotestirati s testi HAG za samotestiranje za potrebe udeležbe v vzgojno-izobraževalnem procesu, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Učencem in dijakom, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ni treba izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje. Omenjeno samotestiranje ostaja ustrezno dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT za udeležbo v vseh oblikah športne dejavnosti (športno rekreativna vadba, trenažni proces) razen za udeležbo v športnih tekmovanjih. Za udeležbo v športnih tekmovanjih morajo vse osebe starejše od 12 let izpolnjevati pogoj PCT.

6. Testiranje s HAG testi po novem sofinancira država.

Odlok v 10. členu določa, da se sredstva za testiranje s testi HAG in testi HAG za samotestiranje za osebe iz 8. člena Odloka ter 1. in drugega odstavka 3. člena Odloka zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. To pomeni, da je testiranje s testi HAG za zaposlene in odjemalce storitev v Republiki Sloveniji pri pooblaščenih izvajalcih HAG testiranj brezplačno. Vlada je z Uredbo o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje (Uradni list RS št. 174/2021)določila najvišjo ceno zdravstvene storitve hitrega antigenskega testiranja, ki znaša 7 eurov na storitev ter najvišjo ceno hitrih antigenskih testov za samotestiranje, ki so na seznamu testov za samotestiranje, ki znaša 2,5 eura na test brez davka na dodano vrednost. Najvišja cena testiranja s HAG testi tako znaša 9,5 eurov brez DDV. Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3458/uredbao-dolocitvi-najvisjih-cen-zdravstvenih-storitev-hitrega-antigenskega-testiranja-in-najvisjih-cen-hitrihantigenskih- testov-za-samotestiranje

Celoviti pregled veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov z razlago bo v kratkem objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirussars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Prosimo vas, da obvestilo posredujete vašim uporabnikom, članom in drugi zainteresirani javnosti.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

dr. Mojca Doupona

 

25.08.2021

 

ČLANICAM SZS

V prilogi je osnutek potrdila, ki ga izpolnite za vaše trenerje preko vaših društev in jih imejte s sabo, ko boste uveljavljali brezplačna testiranja.
Predavateljem bomo takšna potrdila pripravili v SZS za izvedbo aktualnih usposabljanj.
 
Lep pozdrav in vse dobro,
Simeon Gönc

 

25.08.2021

 

Subject: Uveljavljanje brezplačnega testiranja za strokovne delavce v športuSpoštovani,

Opozorili so nas, da smo pozabili eksplicitno zapisati, da se strokovnim delavcem v športu in izvajalcem strokovnih usposabljanj v športu ni potrebno enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s testom HAG če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenosti, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 oziroma, če predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki je ustrezen, če je opravljen v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (določba 5. odstavka 4. člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov).

Torej, strokovnim delavcem v športu ter izvajalcem strokovnih usposabljanj v športu, ki so cepljeni zoper covid-19 ali so preboleli covid-19, se ni treba enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s testom HAG.

 

Spoštovani,

Kot že veste, je Vlada RS s spremembami Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 132/21) omejila krog upravičencev do brezplačnih testiranj na prisotnost virusa SARS-CoV-2 s testi HAG. Uredba določa, da je testiranja s testi HAG brezplačno omogočeno osebam, za katere je z odloki vlade, s katerimi se določajo ukrepi za preprečevanje in obvladovanje posledic nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2. Uredba nadalje določa, da upravičenci do brezplačnega testiranja morajo svoj status verodostojno izkazati izvajalcem presejalnega programa oziroma, da morajo izvajalcem testiranj predložiti verodostojno dokazilo o upravičenosti do brezplačnega testiranja.

Za področje športa so, na podlagi Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, do brezplačnega testiranja upravičeni:
-        strokovni delavci v športu (športni trenerji in drugi voditelji športnih programov), ki izvajajo proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost in
-        izvajalci programov (predavatelji) strokovnih usposabljanj v športu.

Kot verodostojno dokazilo s katerim posameznik izkaže upravičenost do brezplačnega tedenskega testiranja s testi HAG, šteje potrdilo, ki ga izda delodajalec oziroma organizacija s katero ima strokovni delavec v športu sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o sodelovanju z nalogo izvajanja športne vadbe športnikov, športno rekreativne dejavnosti ali programa strokovnega usposabljanja v športu. Za samozaposlene v športu zadošča izjava s katero samozaposlena oseba izjavi, da izvaja proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost.

K sporočilu prilagamo obrazec potrdila o izpolnjevanju pogojev upravičenosti do brezplačnega testiranja na virus SARS-CoV-2 s HAG testi iz naslova športa za delodajalce ter obrazec izjave o izpolnjevanju pogojev upravičenosti do brezplačnega testiranja na virus SARS-CoV-2 s HAG testi za samozaposlene.

Vsebina obrazca je usklajena z Ministrstvom za zdravje.Prosim vas, da obvestilo posredujete čim prej vašim članom, strokovnim delavcem v športu oziroma drugim ciljnim javnostim.Za morebitna dodatna pojasnila sem vam na voljo tudi na 041 741 681.

Bodite dobro in ostanite zdravi.

Zvijezdan Mikić
Višji svetovalec / Senior Adviser

Direktorat za šport / Sport Directorate

 

 

 

27.07.2021

 

Subject: NUJNO OBVESTILO: od 23.8.2021 ne bo več brezplačnega množičnega HAG testiranjaSpoštovani,

Obveščamo vas, da je Vlada RS na predlog Ministrstva za zdravje na 241. dopisni seji dne 19. 7. 2021 izdala prenovljeno Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2. Nova uredba bo stopila v veljavo s 23. 8. 2021.
Od 23. 8. 2021 ne bo več na voljo brezplačnega množičnega testiranja na virus SARS-CoV-2.

Omenjena uredba pa v ničemer ne posega v ukrep povračila stroškov testiranja za športnike in strokovne delavce v športu, kot ga določa Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE; PKP7).
Povračilo stroškov testiranja za športnike in strokovne delavcev v športu bo na voljo do  31. 12. 2021.

Za morebitna dodatna pojasnila sem vam na voljo tudi na 041 741 681.

Bodite dobro in ostanite zdravi.

Zvijezdan Mikić
Višji svetovalec / Senior Adviser
Direktorat za šport / Sport Directorate

 

 

11.05.2021

 

ČLANICAM SZS

Pošiljamo vam pomembno informacijo o možnosti cepljenja kategoriziranih športnikov, starejših od 18 let.
Članice SZS pozivamo, da vsaka zase priloženo preglednico s kategoriziranimi strelci čim prej posredujete na e-poštni naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.">cepljenje.covid@kclj.si, s pripisom »Skladno z dogovorom med UKC Ljubljana in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez se prijavljam za Covid-19 cepljenje s cepivom Janssen v vašem cepilnem centru. Podatki so v priloženi datoteki«
Cepljenje se ne priporoča v obdobju 1 meseca od prebolele bolezni.  
Podatke o kategoriziranih športnikih najdete na sledeči povezavi: https://www.google.com/url?q=https://www.olympic.si/evidenca&source=gmail&ust=1620847444090000&usg=AFQjCNHs4aDujSOBLLgYa6DEs_rYV5KZ2A">https://www.olympic.si/evidenca 
Za morebitno pomoč smo vam na razpolago.
Ostanite preudarni in zdravi še naprej, vse dobro.
Simeon

 

 

 

 

--------------------------

29.03.2021

Protokol povračila stroškov testiranja Covid-19 - FURS zahtevki


V prilogi (priponka) vam pošiljamo preglednico in vas prosimo za vpis stroškov plačljivih Covid-19 testiranj (HAT ali PCR), ki ste jih naročili in plačali kot društvo oz. so jih za vaše društvo plačali vaši člani, ki so bili udeleženci programov SZS oz. tekmovalnega sistema SZS.
Navedeno preglednico z vpisanimi stroški, ki bo predstavljala zahtevek za povračilo stroškov testiranja, pa nato pošljite na SZS, za vsak mesec posebej do zadnjega dne v mesecu, najkasneje do 12. ure. Za prve tri mesece leta 2021 (januar, februar in marec) vpišite zbrane-skupne podatke v zavihek marec 2021. Za mesec april pa boste prejeli preglednico z novim zavihkom, kamor boste vpisali tekoče podatke plačljivih testiranj.
Poslanemu zahtevku za povračilo stroškov testiranja pa dodajte še skeniran paket računov, ki jih uveljavljate v plačilo.
Z vsako članico SZS, ki bo oddala zahtevek, pa bo v nadaljevanju sklenjen še Sporazum o financiranju upravičenih stroškov.
Zahtevek za povračilo stroškov testiranja bo nato SZS vnesla v sistem eDavkov FURS zadnji dan v mesecu. Po prejemu sredstev od države, predvidoma do 20. v naslednjem mesecu, pa bo SZS nakazilo sredstev zagotovila vsem svojim članicam s posredovanimi zahtevki v roku treh delovnih dni od prejema.
V dodatno predstavitev in pojasnilo ukrepa refundacije stroškov testiranja na prisotnost koronavirusa za področje športa vam pošiljamo še predstavitveno gradivo iz webinarja MIZŠ, z dne 19.2.2021, in pojasnilo FURS glede evidentiranja poslovnih dogodkov v zvezi z ukrepom izplačila pomoči za testiranje športnikov. Slednje je v prvi vrsti namenjeno vašim finančnim službam oziroma računovodstvom. Priloženi dokument odgovarja na vprašanja kako evidentirati poslovne dogodke znotraj celotne vertikale upravičencev (od posameznika prek društva do nacionalne panožne zveze in FURS ter v obratni smeri) ter na vprašanje kako je z DDV-jem pri tovrstnih transakcijah.
Za morebitne dodatne informacije smo vam na razpolago in vas športno pozdravljamo.
--
Simeon Gönc

 

1.3.2021

ČLANICAM SZS

V prilogi vas seznanjamo z dopolnitvami Ukrepov in priporočil SZS (protokol- PRILOGA 1.3.2021) glede izvajanja treningov in tekmovanj v času epidemije Covid-19 v skladu z ukrepi Vlade RS. Za lažjo sledljivost so vse spremembe označene z rumeno barvo.

Ker nam država s PKP7 zagotavlja povračilo plačljivih stroškov testiranj od 31.12.2020-31.12.2021 vam svetujemo, da si vaši tekmovalci in organizacijsko osebje shranite račune o plačanih stroških hitrega (HAT) ali PCR testiranja, kar boste v nadaljevanju (koncem vsakega tekočega meseca) lahko uveljavljali preko SZS s pomočjo posebnega popisnega obrazca stroškov, ki vam ga bomo poslali v nadaljevanju. Natančno informacijo o poteku refundacije teh stroškov in zahtevanih listin pa še pričakujemo s strani FURS.

Priporočamo vam koriščenje tako brezplačnih testiranj, v kolikor vam jih bodo v vaših domačih krajih oz. v bližini zagotavljali Zdravstveni domovi preko NIJZ mreže. Za lažje načrtovanje vas napotujemo na spletno stran NIJZ, kjer so objavljeni vsi termini testiranj po Sloveniji:  https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/testiranje-na-okuzbo/ oz. se z vašimi lokalnimi zdravniki dogovorite za plačljiva testiranja, ki stanejo cca. 20-25 EUR/test in si tako olajšate pripravo na izvedbo prvih ligaških tekmovanj, ki se bodo odvila v tem tednu.

Izpostavljamo pomembnost ustreznega načrtovanja terminov tekmovanj tudi glede na dostopnost točk za testiranje in pravočasnost, glede na zahtevano 48 urno veljavo negativnega testa. Bodite pripravljeni za testiranje tudi s svojimi rezervisti (seznam objavljen na: https://www.strelska-zveza.si/attachments/article/677/Rezervisti%202020-2021-1.pdf) v kolikor se boste soočili s pozitivnimi hitrimi testi, ki bodo nato vsi po protokolu napoteni še na kontrolno PCR testiranje. Ni nujno namreč, da vam bo dodeljen pravočasen termin kontrolnega testiranja glede na termin vašega tekmovanja, kar predstavlja še dodatno oteževalno okoliščino, ki jo morate imeti v mislih, ko se pripravljate na izvedbo tekem.

Običajno ste nam v mesecu januarju sporočali zamenjave vaših prijavljenih rezervistov, glede na posebnost letošnje tekmovalne sezone pa vam omogočamo to spremembo najkasneje do srede 3.3.2021 do 12. ure. Obvestilo o tem pošljite na e-poštni naslov SZS.

Zavedamo se, da je pri tem posebnem izvajanju tekmovanj v času Covid-19 epidemije možnih veliko scenarijev, ki jih je težko vse vnaprej predvideti, da so splošne zahteve pri izvajanju športne dejavnosti in tekmovanj v letu 2021 bistveno zahtevnejše, a kljub temu vas prosimo za veliko kolegialnosti, odgovornega ravnanja, razumevanja, strpnosti in dobronamernega delovanja in razmišljanja usmerjenega v kvalitetno izvajanje strelskih programov. Vsi si namreč želimo športne dejavnosti, zato lahko le s skupnimi napori dosežemo varno in vzdržno izvajanje strelskega športa, ki bo vsem v največje zadovoljstvo in korist. 

V kolikor potrebujete dodatna pojasnila in pomoč smo vam na razpolago. 

Želimo vam obilo uspeha in sreče z dobro pripravo in dosežki na tekmovanjih v letu 2021.

--

Simeon Gönc

 

 

.be" target="_blank" rel="noopener">Predstavitev na temo odpiranja športa - Šport za vse

.be" target="_blank" rel="noopener">Priporočila za varno izvedbo športne vadbe

 

 

Joomla templates by a4joomla