11.05.2021

 

ČLANICAM SZS

Pošiljamo vam pomembno informacijo o možnosti cepljenja kategoriziranih športnikov, starejših od 18 let.
Članice SZS pozivamo, da vsaka zase priloženo preglednico s kategoriziranimi strelci čim prej posredujete na e-poštni naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.">cepljenje.covid@kclj.si, s pripisom »Skladno z dogovorom med UKC Ljubljana in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez se prijavljam za Covid-19 cepljenje s cepivom Janssen v vašem cepilnem centru. Podatki so v priloženi datoteki«
Cepljenje se ne priporoča v obdobju 1 meseca od prebolele bolezni.  
Podatke o kategoriziranih športnikih najdete na sledeči povezavi: https://www.google.com/url?q=https://www.olympic.si/evidenca&source=gmail&ust=1620847444090000&usg=AFQjCNHs4aDujSOBLLgYa6DEs_rYV5KZ2A">https://www.olympic.si/evidenca 
Za morebitno pomoč smo vam na razpolago.
Ostanite preudarni in zdravi še naprej, vse dobro.
Simeon

 

11.05.2021


Subject: Omejitve pri izvajanju športnih programov: pregled in tolmačenje veljavnih ukrepov za obdobje 7. 5. – 16. 5. 2021

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 73. redni seji dne 5. 5. 2021 sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Spremembe so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 69/21 in so začele veljati z današnjim dnem 7. 5. 2021. Nove omejitve veljajo do vključno 16. 5. 2021.

S spremembami se v Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov širi nabor držav iz katerih se kot ustrezna štejejo dokazila o testiranju, cepljenju ali prebolelosti virusa covid-19. Po novem se upoštevajo dokazila, ki so bila izdana tudi v Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji in Ruski federaciji. Ostale omejitve iz Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov so ostale nespremenjene.

V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 je za osebe, ki prihajajo z letalom v Slovenijo na letališča Ljubljana (Brnik), Maribor (Slivnica) in Portorož (Sečovlje), dovoljen vstop v državo tudi z dokazilom o negativnem testu PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ki je bilo izdano v Srbiji ali Turčiji.

Obveščamo vas, da so veljavne omejitve pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem, objavljene na spletnih strani Vlade Republike Slovenije https://www.google.com/url?q=http://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2&source=gmail&ust=1620813138669000&usg=AFQjCNEAwLxYCPp8zfiCWO6bp40yvLlhfQ">www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.google.com/url?q=https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/&source=gmail&ust=1620813138669000&usg=AFQjCNEiG8jOHs6vxyzVwHaCS-Q1564uYw">https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo.

Bodite dobro in ostanite zdravi.

Zvijezdan Mikić
Višji svetovalec / Senior Adviser

Direktorat za šport / Sport Directorate

 

09.04.2021

Dopis MIZŠ Številka:   671-15/2020/1758 z dne   9. 4. 2021

 

Zadeva:       Omejitve pri izvajanju športnih programov:

Pregled in tolmačenje veljavnih ukrepov za obdobje 12. 4. – 18. 4. 2021

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije z odloki določila začasne omejitve, katerih namen je zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19.

Omejitve, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športno gibalne dejavnosti in športnih programov določajo naslednji odloki:

 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (opredeljuje obratovanje žičniških naprav ter prevoz potnikov),
 • Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19,
 • Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Na Direktoratu za šport pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo pripravili pregledno razlago veljavnih ukrepov, katere namen je olajšati razumevanje veljavnih ukrepov vsem deležnikom s področja športa.

 

1. Izvajanje športne vadbe športnikov (treningov)

Športna vadba športnikov (treningi) je dovoljena vsem registriranim športnikom tako na zunanjih površinah oziroma na prostem, kot tudi v zaprtih prostorih, pri čemer sta določena dva različna načina izvajanja športne vadbe:

 1. V obliki t. i. mehurčkov oziroma v varnih vadbenih skupinah, v katerih so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani. Mehurček zajema le prostore, v katerih poteka proces športne vadbe.

Upravičenci:

 • športniki z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1 in
 • športniki v starostnih kategorijah člani, kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc in
 • poklicni športniki, starejši od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport ter
 • športniki, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega odstavka 4. člena tega Odloka.

Način izvajanja treningov za zgoraj naštete kategorije športnikov predpisujejo Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_organizacijo_klubskih_sportnih_tekmovanj_covid-19_01102020_koncna.pdf) in protokoli pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvez.

 1. V obliki brezkontaktne športne vadbe, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do 10 športnikov ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metra medosebne razdalje.

Upravičenci: Vsi registrirani športniki, ki niso zajeti v prejšnji skupini upravičencev.

Strokovni delavec v športu, ki vodi vadbo se ne šteje v številčno omejitev.

Brezkontaktna športna vadba je takšna športna aktivnost pri kateri med izvajanjem športne vadbe ne pride do dotika oziroma fizičnega stika med vadečimi.

Individualna športna vadba je takšna športna vadba pri kateri posameznik vadi sam.

Minimalno predpisano razdaljo 2 metrov med vadečimi je potrebno razumeti tako, da je to razdaljo možno vzdrževati ves čas izvajanja vadbe. Zaradi dinamičnosti izvajanja športne vadbe predlagamo, da organizatorji športnih programov zagotavljajo omejitev 20 m2 vadbene površine na posameznika zlasti v zaprtih prostorih.

Kot registrirane športnike se upošteva tudi športnike, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 32. člena ZŠpo-1 razen pogoja »potrjeni nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema« (imetnike tekmovalne licence pri nacionalni panožni športni zvezi). Tu njim se dovoli izvajanje športne vadbe in športnih tekmovanj skladno z določili Odloka, ki veljajo za registrirane športnike.

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)

 

2. Izvajanje športnih tekmovanj

V vseh športnih panogah je dovoljeno izvajanje tekmovanj, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov v Republiki Sloveniji in sicer:

 • tekmovanj na državni ravni za člane, mladince in kadete najvišje kakovosti (dovoljeno je izvajanje vseh športnih tekmovanj v navedenih starostnih kategorijah) in
 • tekmovanj na evropski ravni in mednarodni ravni za člane, mladince in kadete (dovoljeno je izvajanje vseh športnih tekmovanj v navedenih starostnih kategorijah) ter
 • velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1.

Dovoljeno je izvajanje na naštetih tekmovanjih tako doma, kot tudi v tujini.

Velika mednarodna športna tekmovanja na podlagi 74. člena ZŠpo-1 so:

 1. olimpijske in paralimpijske igre;
 2. evropske igre;
 3. mladinske olimpijske igre;
 4. olimpijade gluhih;
 5. šahovske olimpijade;
 6. svetovne igre;
 7. sredozemske igre;
 8. univerzijade;
 9. evropske univerzitetne igre;
 10. svetovna in evropska prvenstva (tudi mladinska);
 11. olimpijski festivali evropske mladine;
 12. svetovni pokali;
 13. kvalifikacijski tekmi članskih državnih reprezentanc za nastop na velikih mednarodnih športnih prireditvah;
 14. mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni (npr. Alpska hokejska liga, košarkarska ABA liga, rokometna liga prvakov)

Izvajanje športnih tekmovanj v mlajših starostnih kategorijah od kadetov (dečki) ni dovoljeno!

Način izvajanja tekmovanj predpisujejo Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja in protokoli pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvez.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.

Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo športnega tekmovanja.

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport. Za vsa športna tekmovanja, ki so organizirana na nivoju panoge mora pristojna nacionalna panožna športna zveza vsaj en delovni dan pred dnevom tekmovanja na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. poslati naslednje podatke:

 • uradni naziv tekmovanja (npr. državno prvenstvo)
 • športno panogo oz. disciplino (npr. alpsko smučanje – veleslalom)
 • tekmovalne kategorije (npr. mladinke in mladinci)
 • Kraj izvedbe tekmovanja (npr. Smučišče Rogla)
 • Datum izvedbe tekmovanja (npr. 25. 3. 2021)
 • Ime in priimek odgovorne osebe tekmovanja
 • E-naslov in GSM številko odgovorne osebe

 

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)

 

3. Izvajanje športno rekreativne dejavnosti

Dovoljena je samostojna ali vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter vodena brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Strokovni delavec v športu se ne šteje v številčno omejitev. Izvajanje športno rekreativne vadbe je dovoljeno na zunanjih površinah oziroma na prostem ter v zaprtih športnih objektih.

Pri izvajanju športno rekreativne vadbe v skupinah je potrebno vzdrževanje vsaj 2 metra medosebne razdalje. Med člani skupnega gospodinjstva med vadbo ni potrebno vzdrževati vsaj 2 metra razdalje.

Športno rekreativna vadba je dovoljena v vseh pojavnih oblikah in za vse starostne skupine.

Brezkontaktna športna vadba je takšna športna aktivnost pri kateri med izvajanjem športne vadbe ne pride do dotika oziroma fizičnega stika med vadečimi.

Individualna športna vadba je takšna športna vadba pri kateri posameznik vadi sam ali pod vodstvom strokovnega delavca v športu.

Minimalno predpisano razdaljo med vadečimi je potrebno razumeti tako, da je to razdaljo možno vzdrževati ves čas izvajanja vadbe. Zaradi dinamičnosti izvajanja športne vadbe predlagamo, da organizatorji oz. izvajalci športnih programov zasledujejo predlagano omejitev 20 m2 vadbene površine na posameznika.

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)

4. Uporaba športnih objektov

Za izvajanje športno gibalne dejavnosti oziroma športnih programov, ki jih odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, odprti in zaprti športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

Za uresničevanje javnega interesa na področju športa je nujno, da so javni športni objekti in športne površine (vključno s šolskimi športnimi objekti) odprti oz. dostopni, in da se omogoči izvajanje vseh pojavnih oblik športa, ki jih opredeljuje Zakon o športu.

Uporaba šolskih športnih objektov za namen izvajanja športnih programov ni v neskladju z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Pomembno je, da se v zaprtih športnih objektih za učence in učenke oz. dijakinje in dijake izobraževalnega zavoda, v času izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa, ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda, in jih izvajajo zunanji izvajalci. Izvajanje športnih programov iz Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov je v zaprtih šolskih športnih objektih dovoljeno po zaključku dnevnega vzgojno izobraževalnega procesa.

Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljeno. Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog je dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.

Uporaba je dovoljena tudi uporabnikom, ki imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, uporabnikom ki imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev in uporabnikom, ki imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Podlage: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21) in Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS št. 55/21)

5. Testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2

Odlok predpisuje obvezno testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 za naslednje skupine uporabnikov športnih programov in sicer za:

 • športnike in člane njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ki jih odlok dovoljuje ter drugo osebje, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj (sodniki, delegati, čistilci, zdravniki, fizioterapevti, pobiralci žog… vsi, ki sodelujejo pri izvedbi tekmovanja), in
 • strokovne delavce v športu, ki vodijo programe športne vadbe (izvajalci treningov športnikov in izvajalci športno rekreativne vadbe).

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali hitrega antigenskega testa (test HAG), ki ni starejši od 48 ur. 48 ur se šteje od dneva in ure izdaje potrdila o testiranju. Če je oseba prejela negativni test v petek ob 8:00, je test veljaven do nedelje do 8:00. Če tekmovanje traja več dni se vsak tekmovalni dan šteje, kot posamezno tekmovanje za katerega morajo imeti udeleženci test, ki ni starejši od 48 ur.

Kdo vse sodi v skupino drugega osebja, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj določi organizator tekmovanja, ki vodi poimenski seznam vseh udeležencev tekmovanja. Organizator tekmovanja je odgovoren za spoštovanje določil Odloka o predložitvi negativnega testa za vse udeležence tekmovanja. Organizator pred vstopom na tekmovalno prizorišče od vseh udeležencev zahteva predložitev ustreznega dokazila (o cepljenju, o pozitivnem testu ali o prebolelosti) ter vodi poimenski seznam udeležencev iz katerega mora biti razvidno, da je organizator preveril status udeleženca.

Predstavnike medijev ne gre obravnavati, kot drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj zaradi česar določba o obvezni predložitvi negativnega testa zanje ne velja razen v primeru, ko to zahtevajo posebna pravila oz. protokoli organizatorja tekmovanja (praviloma kadar gre za večja mednarodna športa tekmovanja).

Strokovni delavci v športu, ki vodijo športno dejavnost (trenerji, voditelji športne rekreacije), se morajo enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s testom HAG oz. morajo biti ob rednem tedenskem testiranju negativni na prisotnost virusa SARS-CoV-2.

Predložitev negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ni potrebna osebam, ki imajo:

 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev (predpisano potrdilo: https://www.gov.si/novice/2021-02-12-potrdilo-za-osebe-ki-so-prebolele-covid-19/). Laboratorijski izvid, ki izkazuje prisotnost protiteles proti virusu COVID-19 ni zadosten dokaz.

Upoštevajo se tudi dokazila o testiranju, ki so bila izdana v tujini če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja, v Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)

Več o testiranju: priponka Obvezno testiranje udeležencev športnih tekmovanj 5.3.2021.pptx

6. Nošenje mask in razkuževanje

Nošenje mask določa Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21 in 47/21).

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, torej tudi v vseh športnih objektih. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi med športno vadbo razen, če je med vadečimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre (5. alineje 3. člena Odloka).

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

Strokovni delavec v športu, ki vodi športno vadbo mora nositi zaščitno mask ves čas, razen med izvajanjem športne vadbe (če vadi skupaj z vadečimi in sicer na razdalji vsaj 3 metre od vadečih). Če se strokovni delavec želi približati vadečemu z namenom, da mu pokaže pravilno izvedbo vaje, si mora nadeti zaščitno masko.

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije. Razkužila iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru pri vhodu v tak prostor.

Podlaga: Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 55/21)

7. Omejitev gibanja

Začasno je omejeno prehajanje med statističnimi regijami, razen za izjeme.

Med izjeme med katere sodijo tudi športniki in strokovni delavci v športu na podlagi 1.odstavka 5.člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in sicer zaradi pri prihoda ali vrnitve iz športnih dejavnosti dovoljenih z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov.

Pri prehajanju med statističnimi regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme. Dokazilo naj športniku oz. strokovnem delavcu izda matični klub oz. športna organizacija nosilka športnega programa v odliki potrdila o napotitvi na izvajanje športne dejavnosti.

Potrdilo naj vsebuje naslednje podatke:

 1. ime in priimek športnika / strokovnega delavca v športu,
 2. naslov bivališča športnika / strokovnega delavca v športu,
 3. naslov oziroma kraj cilja potovanja (naziv kraja, naziv in naslov lokacije, npr: Ljubljana, Športna dvorana Krim, Ob železnici 50),
 4. navedbo razloga zaradi prehajanja med statističnimi regijami (udeležba na treningu, udeležba na tekmovanju, vodenje športne vadbe),
 5. navedbo trajanja dejavnosti zaradi katere posameznik prehaja med statističnimi regijami (navedba dneva in trajanja v urah od-do),

Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.

Podlaga: Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 55/21)

 

8. Pogoji vstopa v Republiko Slovenijo

Vstop v Slovenijo je dovoljen zgolj na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Seznam kontrolnik točk je naveden v Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

Osebam iz držav ali administrativnih enot držav, ki niso uvrščene na rdeči seznam, je dovoljen brez napotitve v karanteno na domu. Rdeči seznam je določen v Prilogi k Odloku in je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve (https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/),

Osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, se napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predloži:

 1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike ali
 2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali
 3. potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
 4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Potrdila o testiranju na prisotnost virusa SARS-CoV-1 in potrdila zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19, se upoštevajo le, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah Schengenskega območja.


Športnikom in strokovnim delavcem v športu, ki se v Republiko Slovenijo vračajo iz držav ali administrativnih enot držav, ki so uvrščene na rdeči seznam, kjer so se udeležili športnih dejavnosti, ki so dovoljene z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (priprave, športna tekmovanja), je vstop v državo dovoljen tudi ob predložitvi:

 • PCR testa, ki ni starejši od 48 ur in je opravljen v tretji državi in
 • posebnega potrdila izdanega s strani Direktorata za šport MIZŠ.

Za izdajo potrdila mora športna organizacija, ki napoti športnika ali strokovnega delavca v športu v tujino, zaprositi za izdajo potrdila vsaj 5 delovnih dni pred predvidenim datum vstopa v državo s sporočilom poslanim na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Vloga za izdajo potrdila mora vsebovati naslednje podatke:

 • naziv dogodka na katerega je oseba ali skupina oseb napotena (uradni naziv tekmovanja ali priprav),
 • trajanje tekmovanja/priprav v tujini (datum od-do),
 • datum izstopa iz Slovenije in predvideni mejni prehod,
 • datum vstopa v Slovenijo in predvideni mejni prehod,
 • ime in priimek osebe, ki se opravljajo v tujino,
 • naslov prebivališča osebe, ki se opravljajo v tujino (ulica, hišna številka, pošta, poštna številka); naslov mora biti enak naslovu, ki je naveden v osebnem dokumentu s katerim oseba potuje v tujino,
 • številka osebnega dokumenta s katerim oseba potuje v tujino.

Podlaga: Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS št. 55/21) in Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)

9. Izvajanje usposabljanj strokovni delavcev v športu

Dovoljeno je izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega odstavka 76. člena ZŠpo-1. Največje dovoljeno število oseb pri usposabljanju je 10.

Omejitev števila udeležencev usposabljanja je potrebno razumeti tako, da:

 • pri izvajanju usposabljanja na daljavo, ni omejitve števila udeležencev,
 • pri izvajanju usposabljanja v fizični obliki (npr. teoretičnega dela v učilnici ali praktičnega dela v telovadnici) je poleg največ 10-ih udeležencev usposabljanja lahko dodatno navzoč tudi predavatelj.

Strokovni delavci v športu oz. predavatelji, ki vodijo/izvajajo usposabljanje se morajo testirati skladno z določili za testiranje strokovnih delavcev v športu, ki vodijo programe športne vadbe (glej poglavje št. 5).

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)

10. Splošne omejitve

Športniki, strokovni delavci v športu in drugi posamezniki vključeni v športne dejavnosti morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

Še posebej je potrebno upoštevati naslednja priporočila NIJZ za področje športa:

 • Higienska priporočila za uporabo športno rekreativnih površin na prostem, športnih objektov na prostem in na površinah za šport v naravi ob postopnem sproščanju nekaterih omejitvenih ukrepov:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf

 • Higienska priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 pri izvajanju športne vadbe:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_vadba.pdf 

 • Higienska priporočila za športna bazenska kopališča in kopalno vodo v bazenih v času pojavljanja COVID-19:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_bazeni.pdf 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_notranje_sportno_rekreativne_objekte_in_povrsine_01102020_koncna.pdf 

Podlaga: Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP)

11. Nadzor nad spoštovanjem odlokov in predpisane globe

Na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in PKP7, primarni nadzor izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport (IRSŠŠ), lahko pa tudi Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS).

Globe za nespoštovanje določb Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov:

 • Organizator / pravna oseba: 4.000 – 100.000 EUR (54. člen ZNB)
 • Organizator / odgovorna oseba pravne osebe: 400 - 4.000 EUR (54. člen ZNB)
 • Posamezniki / strokovni delavci v športu: 400 – 4.000 EUR (57. člen ZNB)

Kontakt inšpektorata za šolstvo in šport: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Podlaga: Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP)

 

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

S spoštovanjem,

Pripravil:

Zvijezdan Mikić                                                                                  dr. Mojca Doupona

Višji svetovalec                                                                                 generalna direktorica

 

 

--------------------------

29.03.2021

Protokol povračila stroškov testiranja Covid-19 - FURS zahtevki


V prilogi (priponka) vam pošiljamo preglednico in vas prosimo za vpis stroškov plačljivih Covid-19 testiranj (HAT ali PCR), ki ste jih naročili in plačali kot društvo oz. so jih za vaše društvo plačali vaši člani, ki so bili udeleženci programov SZS oz. tekmovalnega sistema SZS.
Navedeno preglednico z vpisanimi stroški, ki bo predstavljala zahtevek za povračilo stroškov testiranja, pa nato pošljite na SZS, za vsak mesec posebej do zadnjega dne v mesecu, najkasneje do 12. ure. Za prve tri mesece leta 2021 (januar, februar in marec) vpišite zbrane-skupne podatke v zavihek marec 2021. Za mesec april pa boste prejeli preglednico z novim zavihkom, kamor boste vpisali tekoče podatke plačljivih testiranj.
Poslanemu zahtevku za povračilo stroškov testiranja pa dodajte še skeniran paket računov, ki jih uveljavljate v plačilo.
Z vsako članico SZS, ki bo oddala zahtevek, pa bo v nadaljevanju sklenjen še Sporazum o financiranju upravičenih stroškov.
Zahtevek za povračilo stroškov testiranja bo nato SZS vnesla v sistem eDavkov FURS zadnji dan v mesecu. Po prejemu sredstev od države, predvidoma do 20. v naslednjem mesecu, pa bo SZS nakazilo sredstev zagotovila vsem svojim članicam s posredovanimi zahtevki v roku treh delovnih dni od prejema.
V dodatno predstavitev in pojasnilo ukrepa refundacije stroškov testiranja na prisotnost koronavirusa za področje športa vam pošiljamo še predstavitveno gradivo iz webinarja MIZŠ, z dne 19.2.2021, in pojasnilo FURS glede evidentiranja poslovnih dogodkov v zvezi z ukrepom izplačila pomoči za testiranje športnikov. Slednje je v prvi vrsti namenjeno vašim finančnim službam oziroma računovodstvom. Priloženi dokument odgovarja na vprašanja kako evidentirati poslovne dogodke znotraj celotne vertikale upravičencev (od posameznika prek društva do nacionalne panožne zveze in FURS ter v obratni smeri) ter na vprašanje kako je z DDV-jem pri tovrstnih transakcijah.
Za morebitne dodatne informacije smo vam na razpolago in vas športno pozdravljamo.
--
Simeon Gönc

 

1.3.2021

ČLANICAM SZS

V prilogi vas seznanjamo z dopolnitvami Ukrepov in priporočil SZS (protokol- PRILOGA 1.3.2021) glede izvajanja treningov in tekmovanj v času epidemije Covid-19 v skladu z ukrepi Vlade RS. Za lažjo sledljivost so vse spremembe označene z rumeno barvo.

Ključna sprememba iz preteklega tedna je veljavnost testiranja za izvedbo tekmovanj, ki po novem znaša 48 ur.

Ker nam država s PKP7 zagotavlja povračilo plačljivih stroškov testiranj od 31.12.2020-31.12.2021 vam svetujemo, da si vaši tekmovalci in organizacijsko osebje shranite račune o plačanih stroških hitrega (HAT) ali PCR testiranja, kar boste v nadaljevanju (koncem vsakega tekočega meseca) lahko uveljavljali preko SZS s pomočjo posebnega popisnega obrazca stroškov, ki vam ga bomo poslali v nadaljevanju. Natančno informacijo o poteku refundacije teh stroškov in zahtevanih listin pa še pričakujemo s strani FURS.

Priporočamo vam koriščenje tako brezplačnih testiranj, v kolikor vam jih bodo v vaših domačih krajih oz. v bližini zagotavljali Zdravstveni domovi preko NIJZ mreže. Za lažje načrtovanje vas napotujemo na spletno stran NIJZ, kjer so objavljeni vsi termini testiranj po Sloveniji:  https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/testiranje-na-okuzbo/ oz. se z vašimi lokalnimi zdravniki dogovorite za plačljiva testiranja, ki stanejo cca. 20-25 EUR/test in si tako olajšate pripravo na izvedbo prvih ligaških tekmovanj, ki se bodo odvila v tem tednu.

Izpostavljamo pomembnost ustreznega načrtovanja terminov tekmovanj tudi glede na dostopnost točk za testiranje in pravočasnost, glede na zahtevano 48 urno veljavo negativnega testa. Bodite pripravljeni za testiranje tudi s svojimi rezervisti (seznam objavljen na: https://www.strelska-zveza.si/attachments/article/677/Rezervisti%202020-2021-1.pdf) v kolikor se boste soočili s pozitivnimi hitrimi testi, ki bodo nato vsi po protokolu napoteni še na kontrolno PCR testiranje. Ni nujno namreč, da vam bo dodeljen pravočasen termin kontrolnega testiranja glede na termin vašega tekmovanja, kar predstavlja še dodatno oteževalno okoliščino, ki jo morate imeti v mislih, ko se pripravljate na izvedbo tekem.

Običajno ste nam v mesecu januarju sporočali zamenjave vaših prijavljenih rezervistov, glede na posebnost letošnje tekmovalne sezone pa vam omogočamo to spremembo najkasneje do srede 3.3.2021 do 12. ure. Obvestilo o tem pošljite na e-poštni naslov SZS.

Zavedamo se, da je pri tem posebnem izvajanju tekmovanj v času Covid-19 epidemije možnih veliko scenarijev, ki jih je težko vse vnaprej predvideti, da so splošne zahteve pri izvajanju športne dejavnosti in tekmovanj v letu 2021 bistveno zahtevnejše, a kljub temu vas prosimo za veliko kolegialnosti, odgovornega ravnanja, razumevanja, strpnosti in dobronamernega delovanja in razmišljanja usmerjenega v kvalitetno izvajanje strelskih programov. Vsi si namreč želimo športne dejavnosti, zato lahko le s skupnimi napori dosežemo varno in vzdržno izvajanje strelskega športa, ki bo vsem v največje zadovoljstvo in korist. 

V kolikor potrebujete dodatna pojasnila in pomoč smo vam na razpolago. 

Želimo vam obilo uspeha in sreče z dobro pripravo in dosežki na tekmovanjih v letu 2021.

--

Simeon Gönc

25.02.2021

Spoštovani, pošiljamo vam informacije o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, in sicer:

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, in sicer se spremembe odloka nanašajo na pogoje, pod katerimi se športniki, člani njihovih ekip in drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, lahko udeležijo tekmovanj. Negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitri antigenski test, ki ga predložijo, ne sme biti starejši od 48 ur. Do sedaj je veljalo, da ne sme biti starejše do 24 ur. Vsa ostala določila odloka ostajajo nespremenjena.

Sprememba odloka začne veljati danes in velja do 5. marca 2021.

19.02.2021

ČLANICAM SZS Komisija za puško, pištolo in samostrel SZS (KPPS) je v času 4-mesečnega trajanja epidemije Covid-19 in v pričakovanjih sprostitve tekmovalnih omejitev Vlade RS pripravila nov predlog sprememb pravil SZS za izvajanje ligaških tekmovanj v sezoni 2020/2021 z zračno puško in pištolo 10m. Ker smo že zakorakali v spomladanski del sezone in nam ni uspelo izpeljati še nobenih tekmovanj, je KPPS predlagala spremembo ligaškega tekmovalnega sistema, da bi lahko z manjšim številom tekmovanj in kolikor bi nam Covid-19 razmere to dopuščale, v prilagojeni obliki izpeljali tekmovanje za pokal Slovenije v 1. A in 1.B DL z zračno puško in pištolo. Povzetek bistvenih sprememb: Vsaka od štirih prvih lig se razdeli v tri "kvalifikacijske" skupine s po štirimi ekipami, katere bi bile enakomerno razvrščene v skupine po kvaliteti glede na dosežen povprečni ekipni rezultat v pretekli sezoni. Žreb se opravi iz štirih bobnov (to je že opravljeno in je priloženo). V vsakem bobnu so po tri enakovredne ekipe, iz katerih se žreba v vsako skupino po eno ekipo. V "kvalifikacijskih" skupinah se izvedejo po tri kola dvobojev. Po treh kolih se formirajo tri nove skupine na podlagi doseženih rezultatov v teh t.i. kvalifikacijah, kot je opisano v priloženem čistopisu posodobljenih pravil. V novih skupinah se ponovno izvedejo tri kola dvobojev in tako dobimo po skupno šestih kolih razvrstitev za 1. DL. Predlog sprememb je bil, po predloga predsednika KPPS Bogdana Slanška, usklajen in soglasno sprejet 12.2.2021 na 26. korespondenčni seji KPPS, nato enako še na 28. korespondenčni seji Strokovnega sveta dne 15.2.2021. Predlogi predlaganih sprememb pa so bili danes 19.2.2021 soglasno potrjeni in sprejeti tudi na 64. korespondenčni seji Predsedstva SZS.  V priloženem gradivu vas tako seznanjamo s sledečimi dokumenti, ki so potrebni za celovito predstavitev novosti: - Pravilnik-Sprememba pravil SZS za izvajanje 1.A in 1.B državne lige 10m po sprostitvi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa,- jakostna lestvica ekip 1. DL v sezoni 2020/21,- žreb skupin 1.DL 2020/21,- pari 1.DL 2020/21 ter- polletni koledar SZS s termini za izvedbo vseh šestih kol 1.DL 10m. Ob tem vse udeležence tekmovalnega sistema SZS obveščamo, da je Vlada RS 17.2.2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter ga 18.2. objavila v Uradnem listu SZS, danes 19.2. je stopil v veljavo. Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na jasnejšo opredelitev obveznosti testiranja na koronavirus. S ciljem zagotavljanja varnosti pri športni vadbi športnikov, športnih tekmovanjih in športno rekreativni dejavnosti je predpisano obvezno testiranje.  Športniki, člani njihovih ekip in drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če  predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 24 ur. Strokovni delavci, ki vodijo proces športne vadbe športnikov in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki se lahko izvaja v skladu z 2. členom odloka, se testirajo tedensko s hitrim antigenskim testom, razen če predložijo negativni rezultat testa (PCR ali HAG). Prav tako je spremenjena določba, ki opredeljuje dokazovanje izjem za osebe, ki so bile že cepljene. Tako testiranja ni treba opraviti, če imajo:– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,– dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali– imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev Odlok velja do 26. februarja 2021. Danes so nam v videokonferenci na Direktoratu za šport MIZŠ pojasnili, da bodo na Vlado RS naslovili predlog za spremembo zelo toge določbe o zahtevanem le 24 ur veljavnem negativnem testu za udeležbo na tekmovanjih, kar predstavlja logistično težko premostljivo oviro, saj je testiranje v omenjenem izjemno kratkem časovnem roku praktično neizvedljivo. Danes popoldan pa so nas iz OKS-ZŠZ na to temo obvestili, da bodo predlagali spremembo te določbe, da testi športnikov, članov njihovih ekip in drugega organizacijskega osebja za udeležbo na tekmovanjih ne smejo biti starejši od 72 ur. Navedeno spremembo tako pričakujemo v naslednjem tednu, kar pa bi bilo še vedno pravočasno pred začetkom prvih tekmovanj 1.DL v času od 3.-7.3.2021. Vlada RS je z aktualnim odlokom individualnim športnim panogam dovolila izvajanje najvišjega nivoja domačih ligaških tekmovanj, pokalnih tekmovanj oz. državnih prvenstev za člane in mladince. To v praksi za SZS pomeni, da lahko začnemo izvajati 1. DL, 2. DL in Državno mladinsko ligo samo za kategorijo mladincev. Mlajše selekcije trenutno še ne smejo tekmovati, kar pa se ob izboljšani epidemiološki situaciji lahko hitro spremeni. Ker bodo organizacijskih sprememb deležna tudi mladinska tekmovanja, ki se bodo v letošnji sezoni izvajala po regijah, vas bomo o tem obvestili v nadaljevanju. Vsekakor pa se bo začetek izvajanja teh tekmovanj zamaknil in ne bo potekal hkrati s 1. DL. Članice SZS obveščamo, da je potrebno spoštovati vse aktualne predpisane ukrepe, ki jih določajo odloki Vlade RS oz. NIJZ, in dosledno izvajati testiranja tako za trenerje pri izvajanju vadbe, kot tudi za vse udeležence tekmovanj v nadaljevanju. V primeru ugotovljene goljufije prirejanja rezultatov testiranja (obveščanje preko SMSa o negativnem rezultatu) bo ekipa takšnega posameznika takoj izključena iz prvoligaškega tekmovanja. O vseh aktualnih spremembah in novih predpisih bo SZS redno obveščala svoje članice. Za morebitne dodatne informacije smo vam na razpolago in vas športno pozdravljamo.Ostanite zdravi in preudarno športno dejavni Simeon Gönc

16.02.2021

ČLANICAM SZS

Obveščamo vas o novostih odloka Vlade RS o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in dodatnih pojasnilih, ki smo jih pridobili s strani Direktorata za šport.

Ključna novost spremenjenega odloka je ta, da je s ponedeljkom 15.2.2021 športna dejavnost znova odprta za širši krog uporabnikov oz. predvsem za našo mladino, ki je bila najbolj prikrajšana športne vadbe v času trajanja epidemije Covid-19.

Dovoljeno je izvajati brezkontaktno športno vadbo vsem registriranim športnikom individualno oz. v manjših skupinah do 10 oseb, pod vodstvom strokovnega delavca v športu, ob neprekinjenem ohranjanju ustrezne medosebne razdalje 2,0 metrov ves čas izvajanja vseh aktivnosti v športnem objektu-strelišču, pri čemer se strokovni delavec v športu ne všteva v to številčno omejitev 10 oseb.

Bistvena novost odloka je tudi ta, da pri izvajanju športne vadbe odlok od trenerjev zahteva predložitev negativnega rezultata testa na virus SARS-CoV-2 (PCR testiranja ali hitrega t.i. HAG testiranja), ki ne sme biti starejši od sedmih (7) dni, oziroma da imajo trenerji potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali HAG, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev, oziroma, da imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli Covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, oziroma da imajo potrdilo o prejemu drugega odmerka cepljenju zoper Covid-19, ki je starejše od 7 dni (proizvajalca Biontech/Pfizer), starejše od 14 dni (proizvajalca Moderna), oziroma starejše od 21 dni (proizvajalca AstraZeneca).

Z novim odlokom je prav tako dopustno izvajati ligaška tekmovanja za vse starostne selekcije, kar bomo našim članicam omogočili z dodatno prilagoditvijo obstoječega sistema prvoligaških dvobojev, o čemer vas bomo obvestili do konca tega tedna. 

Prvi turnir prvoligaškega tekmovanja pa načrtujemo v času od 3.-7.3.2021.

Pomembno je poudariti, da je najpomembnejši odgovoren odnos prav slehernega od nas pri izvajanju športnih aktivnosti in doslednega spoštovanja vseh samozaščitnih ukrepov, kar nam bo omogočilo varno izvajanje športne dejavnosti. 

Za več dodatnih informacij vam predlagamo seznanitev s spodnjimi predstavitvami, za morebitna dodatna pojasnila pa smo vam na razpolago.

Ostanite zdravi in preudarno športno dejavni.

 

Simeon Gönc

.be" target="_blank" rel="noopener">Predstavitev na temo odpiranja športa - Šport za vse

.be" target="_blank" rel="noopener">Priporočila za varno izvedbo športne vadbe

 

 

Joomla templates by a4joomla