ČLANARINE, REGISTRACIJE, PRIJAVNINE IN NADOMESTILA    
         
Znesek Opomba Opis    
         
    ČLANARINE    
175€   Letna članarina Strelski zvezi Slovenija    
17€   Letna sodniška članarina    
         
    PRESTOPI IN REGISTRACIJE    
0€   Prestop člana/članice, mladinca/ke, kadeta/nje    
0   Prestop starejšega dečka/deklice; dečka/deklice; mlajšega dečka/deklice    
         
200€   Prva registracija tujega tekmovalca    
         
9€   člani in članice, mladinci in mladinke    
7€   kadeti in kadetinje    
5€   starejši dečki in starejše deklice    
2€   dečki/deklice; mlajši dečki/deklice    
         
    PRIJAVNINE    
120€   Lige z zračnim orožjem ( I. A in I.B članska liga po ekipi)    
100€   Državna liga v trapu (po društvu)    
         
     Priporočljive prijavnine na državnih prvenstvih    
15€ * zračno orožje 20 strelov na Državnem prvenstvu    
20€   zračno orožje 40 strelov na Državnem prvenstvu    
25€   zračno orožje 60 strelov na Državnem prvenstvu    
20€ * MK orožje - puška 30 strelov na Državnem prvenstvu    
24€   MK  orožje  40 strelov na Državnem prvenstvu    
28€   MK in VK orožje 60 strelov na Državnem prvenstvu    
         
11€ * zračno orožje 20 strelov    
13€   zračno orožje 40 strelov    
15€   zračno orožje 60 strelov    
15€ * MK orožje - puška 30 strelov    
21€   MK orožje - puška 60 strelov    
33€   MK orožje - puška 120 strelov    
21€   MK orožje - pištola 60 strelov    
18€   MK orožje - pištola 40 strelov    
25€ * šibrenica - 75 tarč ( DL trap)     
45€ * šibrenica - 125 tarč ( Pokal SLO trap - finale z navadnimi tarčami)    
50€ * šibrenica - 125 tarč  (DP trap, Pokal SLO trap; - finale z dimnimi tarčami)    
55€ * šibrenica -  150 tarč ( DP dvojni trap; Pokal SLO dvojni trap)     
6€   šibrenica  - uradni trening    
25€   Samostrel 10m    
         
    NADOMESTILA    
    Sodniško delo celodnevno nadomestilo. Do 5 ur se obračuna 50% nadomestila  (v kolikor ne gre za volontersko delo)    
         
60€   mednarodni sodnik    
50€   državni sodnik    
45€   regijski sodnik    
         
25€   predavatelj SZS    
35€   vodja usposabljanja - predavatelj SZS    
25€   predavatelj na sodniških usposabljanjih    
         
40   trener    
80   vodja reprezentance    
7,45€   Dnevnice 6 - 8 ur    
10,68€   Dnevnice 8 - 12 ur    
21,39€   Dnevnice nad 12 ur    
    Dnevnica tujina (glej Pravilnik o finančnem poslovanju SZS)    
    Nočnine v višini predloženega računa    
         
    Prevozni stroški seje komisij in organov ter prihod na zbirno mesto (javni prevoz):    
0,37€                          polna kilometrina (zaposleni in vodstvo SZS)    
0,21€                          50% kilometrina ( reprezentanca puška šibrenica)    
    Prevoz: javni prevoz, če ta ni mogoč 50% cene veljavne kilometrine    

 

 

 * SZS sofinancira polovico prijavnine organizatorju tekmovanja na osnovi biltena tekmovanja za nižje kategorije z zračnim orožjem,  MK orožjem in puško šibrenico (državne lige Pokal prijateljstva SZS, državna prvenstva z zračnim orožjem za mlajše dečke/deklice, dečke/deklice, starejše dečke/deklice. Pri puški šibrenici sofinanciranje državne lige za kategorije mladincev in mladink za državno prvenstvo pa ob mladincih tudi kategorijo kadetov in kadetinj.

 

* sprememba cenika "šibrenica" dne 20.06.2019, št. SZS 517-9

* sprememba cenika zračno orožje in MK ter VK orožje za državna prvenstva 22.03.2022

* sprememba sodniških nadomestil 24.9.2020 in 10.11.2022

 

 

Joomla templates by a4joomla