Subject: objava razpisa LS za strokovne delavce v strelstvu 03.10.21

 

Obveščam, da je na spletni povezavi  https://www.google.com/url?q=http://usposabljanje.olympic.si/razpisi&source=gmail&ust=1631824846309000&usg=AFQjCNG8rxi68zplNt7wMlqSpI9yUnIYpw">http://usposabljanje.olympic.si/razpisi (aktualni razpisi) objavljen razpis za Licenčni seminar za strokovne delavce v strelstvu, ki bo potekal 03.10.2021 v Laškem  (Thermana Laško, Zdraviliška cesta 6, Laško).

 

Prilagam vsebino razpisa, urnik ter navodila za prijavo (v video obliki dostopna tudi na https://www.google.com/url?q=http://prijave.olympic.si/&source=gmail&ust=1631824846309000&usg=AFQjCNF0J0L-P0uMZ1aSgvdaZmPSqFha-g">http://prijave.olympic.si).

 

Prosim, da o objavi obvestite ciljno javnost.

Pomembno:

Ciljna skupina: zaposleni.

 

Na tečaj bo sprejetih prvih 200 kandidatov, ki bodo do navedenega roka (20.09.21 do 11:00 ure) opravili spletno prijavo in priložili vsa ustrezna dokazila.

 

Tečaj bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 50 kandidatov.

 

V primeru zaostritve pogojev vezano na Covid-19 si pridržujemo pravico do spremembe v izvedbi. Vsi vpeti v izvedbo udeleženci in  izvajalci se bodo morali izkazovati z izpolnjevanjem PCT-pogojev.

 

Uporabne informacije glede spletene prijavne aplikacije:

Sam postopek poteka v dveh korakih in sicer:

  1. Kandidat se registrira v aplikacijo – gre zgolj za enkratni dogodek in velja za celotno trajanje projekta (do l. 2022); ob registraciji morajo kandidati poleg vnosa podatkov priložiti tudi aktualno potrdilo o zaposlitvi ter kopijo osebnega dokumenta (ta korak je namenjen temu, da se nato na dogodke lahko prijavljajo kandidati, ki dejansko izpolnjujejo krovno zahtevo projekta = zaposlitev in polnoletnost).   
  2. Kandidat se prijavi na izbrani dogodek ter priloži vsa dokazila, ki so zahtevana za vsak posamezni dogodek. Skrbnik ponovno pregleda prijavo in v kolikor je vse ustrezno le to tudi potrdi – šele s tem korakom kandidat zaseda prosto mesto oziroma je umeščen v čakalno vrsto.

 

Pregled registracijskega in prijavnega postopka se s strani skrbnika izvaja tekom delavnika, tako, da kandidati ne smejo čakati na zadnje dneve za opravo registracije in prijave.

 

Navodila (tudi video) glede postopka registracije in prijave si kandidati lahko pregledajo na https://www.google.com/url?q=http://prijave.olympic.si/login.php?signed%3D4%23signin&source=gmail&ust=1631824846309000&usg=AFQjCNFId3dV8IxMG3_-0AO-nSzwdmy1MQ">http://prijave.olympic.si/login.php?signed=4#signin

Uporabne informacije glede dokazovanja statusa zaposlitve:

Kot dokazilo o statusu zaposlitve lahko kandidati priložijo zgolj sledeče dokumente (stare največ en mesec):

  • potrdilo o zaposlitvi – priloženi obrazec, ki pa si ga ob prijavi izpišejo iz aplikacije in ga dajo v potrditev delodajalcu ali
  • potrdilo delodajalca podpisano in žigosano (ni nujno, da je na našem obrazcu) iz katerega je razviden status in trajanje zaposlitve ali
  • izpis iz AJPES-a (v primeru nosilca S.P.-ja) ali
  • potrdilo od ZPIZ-a (obrazec: Vloga za izpis obdobij zavarovanja v RS), ki ga lahko enostavno pridobijo na več načinov - slika spodaj

Lep pozdrav,

Anita

 

 

Joomla templates by a4joomla