Pravilniki, akti, predpisi... ki se uporabljajo v SZS. Objavljeni so v priponki

 

      Sprejet Velja Spremenjen
Z. št. Št. Dok. Naziv dne: od: dopolnjen
1. 492-3 Statut Strelske zveze Slovenije 30.03.16 30.3.16  
2. 404-9 Poslovnik o delu skupščine Strelske zveze Slovenije 23.06.09 23.9.09  
3. 1013-8 Pravilnik o varovanju osebnih podatkov 03.12.08 4.12.08  
4. 585-7 Kodeks etike v športnem strelstvu 19.06.07 27.6.07  
5. 478-3 Pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti  SZS 10.04.03 10.4.03  
6. 680-7 Pravilnik o priznanjih in nagradah Strelske zveze Slovenije 06.12.07 1.1.08  
7. 610-7 Poslovnik o delu predsedstva Strelske zveze Slovenije 14.06.17 14.06.17  
8. 955-9 Poslovnik o delu strokovnega sveta Strelske zveze Slovenije 15.10.09 15.10.09  
9. 956-9 Poslovnik o delu komisije za šibrenico Strelske zveze Slovenije 21.10.09 21.10.09  
10. 17-1 Poslovnik o delu tekmovalne komisije za puško, pištolo in samostrel 06.01.11 6.1.11  
11. 683-3 Pravilnik o pripravi kandidature za tekmovanja po programu ISSF, ESC, IAU 03.12.13 3.12.13  
12. 518-9 Pravilnik o izbiri najboljših tekmovalcev, društva in športne poteze leta v SZS 17.06.19 17.06.19  
       -prijavnica za športno potezo (Obr.SZS 2-14)      
13. 723-3 Pravilnik o podeljevanju licenc inštruktorjem in trenerjem v SZS 01.10.13 1.10.13  
14. 86-8 Pravilnik o usposabljanju in podeljevanju licenc sodnikom v SZS 23.01.18 23.01.18  
       -prijavnica za usposabljanje in licenciranje sodnikov (Obr.SZS 2-15)      
15. 841-9 Pravilnik o registraciji tekmovalcev v SZS 16.09.19 16.09.19  
     - vloga za registracijo tekmovalca       
     - prijava za vpis v register tekmovalcev (Obr.SZS 2-08)      
     - vloga za prestop tekmovalca (Obr.SZS 2-10)      
     - izpisnica (Obr.SZS 2-07)      
     - vloga za izpisnico      
     - vloga za registracijo v sezoni... (Obr.SZS 2-11)      
     - izposoja (Obr.SZS 2-12)      
     - vloga za izposojo tekmovalca (Obr.SZS 2-13)      
16. 806-9 Pravilnik o državnih prvenstvih Republike Slovenije 16.09.19 16.09.19  
     - seznam norm za nastop na državnem prvenstvu      
     - prijava za nastop na državnem prvenstvu (Obr.SZS 1-06)      
17. 810-9 Pravilnik o državnem tekmovanju veteranov 16.09.19 16.09.19  
18. 394-9 Pravilnik tekmovanja v disciplini trap za Pokal Slovenije 17.06.19 17.06.19  
19. 1010-6 Pravilnik o tekmovanjih v državnih ligah v trapu 10.11.16 10.11.16  
20. 809-9 Pravilnik o državnih rekordih  16.09.19 16.09.19  
     -  zapisnik o državnih rekordih (Obr.SZS 1-07)      
21. 746-20 Pravilnik o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije 13.10.20 13.10.20  
    Sprememba pravil za 1.DL v sezoni 2020-2021 19.2.21    
    Sprememba pravil za tekmovanja v ligi mladih sezone 2020-2021 4.3.21    
  747-20 Sprememba pravil SZS za izvajanje ligaških tekmovanj z zračnim orožjem sezone 20-21 13.10.20    
22. 808-9 Pravilnik tekmovanj za Pokal prijateljstva 16.09.19 16.09.19  
23. 415-6 Pravilnik o finančnem poslovanju Strelske zveze Slovenije 21.04.16 21.4.16  
    - Pregled odobrenih izplačil na podlagi 31.člena 10.11.16 10.11.16  
 24.  465-8  Pravilnik o državnih prvenstvih v streljanju s puško šibrenico  24.04.18  24.04.18  
 25. 73-9  Pravila SZS o določitvi tekmovalcev in spremljevalcev za tekmovanja kjer je potrebna  kvota 31.01.19 31.01.19  
           
    Varnostni predpisi na strelišču      
    Lista prepovedanih snovi in postopkov  1.1.2021 1.1.21  

 

PREKLICANI Sprejet     Preklican
 479-5  Pravilnik o izbiri najboljših tekmovalcev, društva in športne poteze leta v SZS  1.10.13      17.06.19
1071-6 Pravilnik tekmovanja v trapu za Pokal SZS 10.11.16     17.06.19
722-3 Pravilnik tekmovanj za Pokal prijateljstva - državna pionirska liga 01.10.13 1.10.13   30.09.2014
721-3 Pravilnik tekmovanj v državni ligi za kadete in mladince za Pokal Slovenije 01.10.13 1.10.13   30.09.2014
700-3 Pravilnik o tekmovanjih v državnih članskih ligah z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije 01.10.13 1.10.13   30.09.2014
735-3 Pravilnik o tekmovanjih v državnih ligah v trapu 22.10.13 22.10.13   19.11.2015
736-3 Pravilnik tekmovanja v trapu za Pokal SZS 22.10.13 22.10.13   10.11.2016
659-4 Pravilnik o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije 30.09.14 1.10.14   15.10.2015
699-4 Pravilnik tekmovanj za Pokal prijateljstva - državna pionirska liga 30.09.14 1.10.14   15.10.2015
1019-5 Pravilnik o tekmovanjih v državni ligi v trapu 19.11.15 19.11.15   10.11.2016
  Pravilnik o državnih rekordih 06.12.07 6.12.07   11.12.2014
699-3 Pravilnik o državnih prvenstvih Republike Slovenije 1.10.13 1.10.13   12.10.17
903-5 Pravilnik o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije 15.10.15 15.10.15   12.10.17
837-4 Pravilnik o državnih rekordih 11.12.14 11.12.14   12.10.17
724-3 Pravilnik o usposabljanju in podeljevanju licenc sodnikom v SZS 1.10.13 01.10.13   23.01.18
1044-7 Pravilnik o državnih prvenstvih Republike Slovenije 08.03.18 08.03.18   19.07.18
1043-7 Pravilnik o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije 12.10.17 12.10.17   19.07.18
902-5 Pravilnik tekmovanj za Pokal prijateljstva - državna pionirska liga 15.10.15 15.10.15   19.07.18
761-8 Pravilnik o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije 19.07.18      16.09.19
1045-7 Pravilnik o državnih rekordih  08.03.18      16.09.19
 838-4 Pravilnik o državnem tekmovanju veteranov 11.11.04       16.09.19
697-3 Pravilnik o registraciji tekmovalcev v SZS 01.10.13      16.09.19
762-8 Pravilnik tekmovanj za Pokal prijateljstva - državna pionirska liga 19.07.18      16.09.19
763-8 Pravilnik o državnih prvenstvih Republike Slovenije 19.07.18      16.09.19
807-9 Pravilnik o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije 16.09.19 13.10.20    

 

Priponke:
DatotekaOpisVelikost
Odjemi to datoteko (37-21 Spremembe pravil za 1.ligo 10m v 2021-skupine_KPPS_ČISTOPIS_19.2.2021.pdf)Spremenjena pravila tekmovanj I.DL v sezoni 2020-202119.2.2021491 Kb
Odjemi to datoteko (46-21 KPPS_Spremembe_pravil za ligo mladih_2021.pdf)Spremenjena pravila tekmovanj v ligi mladih sezone 2020-20214.3.2021296 Kb
Odjemi to datoteko (723-3 Pravilnik o podeljevanju licenc inštruktorjem in trenerjem v SZS.pdf)Pravilnik o podeljevanju licenc inštruktorjem in trenerjem v SZSšt. 723-3 z dne 1.10.2013189 Kb
Odjemi to datoteko (Kodeks_etike_v_ sportnem_strelstvu_(477-7).pdf)Kodeks etike v športnem strelstvu 139 Kb
Odjemi to datoteko (Poslovnik_o_delu_komisije_za_sibrenico_SZS.pdf)Poslovnik o delu komisije za šibrenico Strelske zveze Slovenije 148 Kb
Odjemi to datoteko (Poslovnik_o_delu_Predsedstva_SZS.pdf)Poslovnik o delu predsedstva SZSšt. 610-7 z dne 14.06.2017139 Kb
Odjemi to datoteko (Poslovnik_o_delu_skupscine_SZS_(404-9).pdf)Poslovnik o delu skupščine SZS 147 Kb
Odjemi to datoteko (Poslovnik_o_delu_strokovnega_sveta_SZS.pdf)Poslovnik o delu strokovnega svetaStrelske zveze Slovenije 146 Kb
Odjemi to datoteko (Pravila_SZS_o_dolocitvi_tekmovalcev_in_spremljevalcev_za_tekmovanja_kjer_je_potr)Pravila SZS o določitvi tekmovalcev in spremljevalcev za tekmovanja kjer jšt. 73-9 z dne 31.01.2019140 Kb
Odjemi to datoteko (Pravilnik o usposabljanju in podeljevanju licenc sodnikom v SZS.pdf)Pravilnik o usposabljanju in podeljevanju licenc sodnikom v SZSšt. 86-8 z dne 23.01.2018263 Kb
Odjemi to datoteko (Pravilnik_o_disciplinski_in_materialni_odgovornosti_SZS_(478-3).pdf)Pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti SZS 172 Kb
Odjemi to datoteko (Pravilnik_o_DP_s_pusko_sibrenico_(465-8).pdf)Pravilnik o državnih prvenstvih v streljanju s puško šibrenicošt.465-8 z dne 24.04.2018316 Kb
Odjemi to datoteko (Pravilnik_o_drzavnem_tekmovanju_veteranov.pdf)Pravilnik o državnem tekmovanju veteranovšt. 810-9 z dne 16.09.2019125 Kb
Odjemi to datoteko (Pravilnik_o_drzavnih_prvenstvih_RS.pdf)Pravilnik o državnih prvenstvih RSšt. 806-9 z dne 16.09.2019271 Kb
Odjemi to datoteko (Pravilnik_o_drzavnih_rekordih.pdf)Pravilnik o državnih rekordihšt. 809-9 z dne 16.09.2019161 Kb
Odjemi to datoteko (Pravilnik_o_financnem_poslovanju_SZS_(415-6).pdf)Pravilnik o finančnem poslovanju SZSšt.415-6 z dne 21.04.16600 Kb
Odjemi to datoteko (Pravilnik_o_izbiri_najboljsih_tekmovalcev_drustva_in_sportne_poteze_leta_v_SZS.p)Pravilnik o izbiri najboljših tekmovalcev, društva in športne poteze leta v SZSšt. 518-9 z dne 17.06.2019166 Kb
Odjemi to datoteko (Pravilnik_o_pripravi_kandidature_za_tekmovanje_po_programu_ISSF_ESC_in_IAU.pdf)Pravilnik o pripravi kandidature za tekmovanje po programu ISSF, ESC in IAUšt.683-3 z dne 3.12.3013186 Kb
Odjemi to datoteko (Pravilnik_o_priznanjih_in_nagradah_SZS_(680-7).pdf)Pravilnik o priznanjih in nagradah SZS 142 Kb
Odjemi to datoteko (Pravilnik_o_registraciji_tekmovalcev_v_SZS.pdf)Pravilnik o registraciji tekmovalcev v SZSšt. 841-9 z dne 16.09.19188 Kb
Odjemi to datoteko (Pravilnik_o_tekmovanjih_v_drzavnih_ligah_v_trapu.pdf)Pravilnik o tekmovanjih v državnih ligah v trapušt.1010-6 z dne 10.11.2016332 Kb
Odjemi to datoteko (Pravilnik_o_tekmovanju_z_zracno_pusko_in_pistolo_za_Pokal_Slovenije.pdf)Pravilnik o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal SlovenijeŠtev.746-20 z dne 13.10.2020267 Kb
Odjemi to datoteko (Pravilnik_o_varovanju_podatkov_(1013-8).pdf)Pravilnik o varovanju podatkov 151 Kb
Odjemi to datoteko (Pravilnik_tekmovanja_v_disciplini_trap_za_Pokal_Slovenije.pdf)Pravilnik tekmovanja v disciplini trap za Pokal Sloveniješt. 394-9 z dne 17.06.201964 Kb
Odjemi to datoteko (Pravilnik_tekmovanj_za_Pokal_prijateljstva_SZS.pdf)Pravilnik tekmovanj za Pokal prijateljstva SZSšt. 808-9 z dne 16.09.19171 Kb
Odjemi to datoteko (Spremembe_pravil_SZS_za_izvajanje_ligaskih_tekmovanj_v_sezoni_2020-21_z_zracno_p)Spremembe pravil za izvajanje ligaških tekmovanj z zračnim orožjem 2020-2021štev.747-20 z dne 13.10.2020205 Kb
Odjemi to datoteko (Statut_SZS_2016.pdf)Statut Strelske zveze Sloveniješt. 492-3 z dne 30.03.2016273 Kb
Odjemi to datoteko (Varnostni_predpisi_na_streliscu-SZS.pdf)Varnostni predpisi na strelišču 528 Kb

Strelska zveza Slovenije

Dolenjska cesta 11

1000 Ljubljana

 

01 427 10 09

01 428 05 82

info[@]strelska-zveza.si

Obvestilo

- Veliko datotek na naši strani je v PDF formatu. V kolikor jih ne morete odpirati, si namestite Adobe Reader.

- Imate novico za našo spletno stran? Pišite nam na info[@]strelska-zveza.si. Ne pozabite priložiti tudi fotografije.

- Pripombe, predloge in pobude posredujte na info[@]strelska-zveza.si