Koronavirus Covid-19


1.3.2021

ČLANICAM SZS

 
V prilogi vas seznanjamo z dopolnitvami Ukrepov in priporočil SZS (protokol- PRILOGA 1.3.2021) glede izvajanja treningov in tekmovanj v času epidemije Covid-19 v skladu z ukrepi Vlade RS. Za lažjo sledljivost so vse spremembe označene z rumeno barvo.
 
Ključna sprememba iz preteklega tedna je veljavnost testiranja za izvedbo tekmovanj, ki po novem znaša 48 ur.
 
Ker nam država s PKP7 zagotavlja povračilo plačljivih stroškov testiranj od 31.12.2020-31.12.2021 vam svetujemo, da si vaši tekmovalci in organizacijsko osebje shranite račune o plačanih stroških hitrega (HAT) ali PCR testiranja, kar boste v nadaljevanju (koncem vsakega tekočega meseca) lahko uveljavljali preko SZS s pomočjo posebnega popisnega obrazca stroškov, ki vam ga bomo poslali v nadaljevanju. Natančno informacijo o poteku refundacije teh stroškov in zahtevanih listin pa še pričakujemo s strani FURS.
 
Priporočamo vam koriščenje tako brezplačnih testiranj, v kolikor vam jih bodo v vaših domačih krajih oz. v bližini zagotavljali Zdravstveni domovi preko NIJZ mreže. Za lažje načrtovanje vas napotujemo na spletno stran NIJZ, kjer so objavljeni vsi termini testiranj po Sloveniji:  https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/testiranje-na-okuzbo/ oz. se z vašimi lokalnimi zdravniki dogovorite za plačljiva testiranja, ki stanejo cca. 20-25 EUR/test in si tako olajšate pripravo na izvedbo prvih ligaških tekmovanj, ki se bodo odvila v tem tednu.
 
Izpostavljamo pomembnost ustreznega načrtovanja terminov tekmovanj tudi glede na dostopnost točk za testiranje in pravočasnost, glede na zahtevano 48 urno veljavo negativnega testa. Bodite pripravljeni za testiranje tudi s svojimi rezervisti (seznam objavljen na: https://www.strelska-zveza.si/attachments/article/677/Rezervisti%202020-2021-1.pdf) v kolikor se boste soočili s pozitivnimi hitrimi testi, ki bodo nato vsi po protokolu napoteni še na kontrolno PCR testiranje. Ni nujno namreč, da vam bo dodeljen pravočasen termin kontrolnega testiranja glede na termin vašega tekmovanja, kar predstavlja še dodatno oteževalno okoliščino, ki jo morate imeti v mislih, ko se pripravljate na izvedbo tekem.
 
Običajno ste nam v mesecu januarju sporočali zamenjave vaših prijavljenih rezervistov, glede na posebnost letošnje tekmovalne sezone pa vam omogočamo to spremembo najkasneje do srede 3.3.2021 do 12. ure. Obvestilo o tem pošljite na e-poštni naslov SZS.
 
Zavedamo se, da je pri tem posebnem izvajanju tekmovanj v času Covid-19 epidemije možnih veliko scenarijev, ki jih je težko vse vnaprej predvideti, da so splošne zahteve pri izvajanju športne dejavnosti in tekmovanj v letu 2021 bistveno zahtevnejše, a kljub temu vas prosimo za veliko kolegialnosti, odgovornega ravnanja, razumevanja, strpnosti in dobronamernega delovanja in razmišljanja usmerjenega v kvalitetno izvajanje strelskih programov. Vsi si namreč želimo športne dejavnosti, zato lahko le s skupnimi napori dosežemo varno in vzdržno izvajanje strelskega športa, ki bo vsem v največje zadovoljstvo in korist. 
 
V kolikor potrebujete dodatna pojasnila in pomoč smo vam na razpolago. 
 
Želimo vam obilo uspeha in sreče z dobro pripravo in dosežki na tekmovanjih v letu 2021.
 
--
Simeon Gönc

 

25.02.2021

Spoštovani, pošiljamo vam informacije o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, in sicer:

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, in sicer se spremembe odloka nanašajo na pogoje, pod katerimi se športniki, člani njihovih ekip in drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, lahko udeležijo tekmovanj. Negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitri antigenski test, ki ga predložijo, ne sme biti starejši od 48 ur. Do sedaj je veljalo, da ne sme biti starejše do 24 ur. Vsa ostala določila odloka ostajajo nespremenjena.

Sprememba odloka začne veljati danes in velja do 5. marca 2021.

 

19.02.2021

 

ČLANICAM SZS

 

Komisija za puško, pištolo in samostrel SZS (KPPS) je v času 4-mesečnega trajanja epidemije Covid-19 in v pričakovanjih sprostitve tekmovalnih omejitev Vlade RS pripravila nov predlog sprememb pravil SZS za izvajanje ligaških tekmovanj v sezoni 2020/2021 z zračno puško in pištolo 10m. Ker smo že zakorakali v spomladanski del sezone in nam ni uspelo izpeljati še nobenih tekmovanj, je KPPS predlagala spremembo ligaškega tekmovalnega sistema, da bi lahko z manjšim številom tekmovanj in kolikor bi nam Covid-19 razmere to dopuščale, v prilagojeni obliki izpeljali tekmovanje za pokal Slovenije v 1. A in 1.B DL z zračno puško in pištolo. Povzetek bistvenih sprememb:

 

Vsaka od štirih prvih lig se razdeli v tri "kvalifikacijske" skupine s po štirimi ekipami, katere bi bile enakomerno razvrščene v skupine po kvaliteti glede na dosežen povprečni ekipni rezultat v pretekli sezoni. Žreb se opravi iz štirih bobnov (to je že opravljeno in je priloženo). V vsakem bobnu so po tri enakovredne ekipe, iz katerih se žreba v vsako skupino po eno ekipo. V "kvalifikacijskih" skupinah se izvedejo po tri kola dvobojev. Po treh kolih se formirajo tri nove skupine na podlagi doseženih rezultatov v teh t.i. kvalifikacijah, kot je opisano v priloženem čistopisu posodobljenih pravil. V novih skupinah se ponovno izvedejo tri kola dvobojev in tako dobimo po skupno šestih kolih razvrstitev za 1. DL.

 

Predlog sprememb je bil, po predloga predsednika KPPS Bogdana Slanška, usklajen in soglasno sprejet 12.2.2021 na 26. korespondenčni seji KPPS, nato enako še na 28. korespondenčni seji Strokovnega sveta dne 15.2.2021. Predlogi predlaganih sprememb pa so bili danes 19.2.2021 soglasno potrjeni in sprejeti tudi na 64. korespondenčni seji Predsedstva SZS. 

 

V priloženem gradivu vas tako seznanjamo s sledečimi dokumenti, ki so potrebni za celovito predstavitev novosti: 

- Pravilnik-Sprememba pravil SZS za izvajanje 1.A in 1.B državne lige 10m po sprostitvi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa,

- jakostna lestvica ekip 1. DL v sezoni 2020/21,

- žreb skupin 1.DL 2020/21,

- pari 1.DL 2020/21 ter

- polletni koledar SZS s termini za izvedbo vseh šestih kol 1.DL 10m.

 

Ob tem vse udeležence tekmovalnega sistema SZS obveščamo, da je Vlada RS 17.2.2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter ga 18.2. objavila v Uradnem listu SZS, danes 19.2. je stopil v veljavo. Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na jasnejšo opredelitev obveznosti testiranja na koronavirus. S ciljem zagotavljanja varnosti pri športni vadbi športnikov, športnih tekmovanjih in športno rekreativni dejavnosti je predpisano obvezno testiranje. 

 

Športniki, člani njihovih ekip in drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če  predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 24 ur.

 

Strokovni delavci, ki vodijo proces športne vadbe športnikov in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki se lahko izvaja v skladu z 2. členom odloka, se testirajo tedensko s hitrim antigenskim testom, razen če predložijo negativni rezultat testa (PCR ali HAG).

 

Prav tako je spremenjena določba, ki opredeljuje dokazovanje izjem za osebe, ki so bile že cepljene. Tako testiranja ni treba opraviti, če imajo:

– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,

– dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

– imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev

 

Odlok velja do 26. februarja 2021.

 

Danes so nam v videokonferenci na Direktoratu za šport MIZŠ pojasnili, da bodo na Vlado RS naslovili predlog za spremembo zelo toge določbe o zahtevanem le 24 ur veljavnem negativnem testu za udeležbo na tekmovanjih, kar predstavlja logistično težko premostljivo oviro, saj je testiranje v omenjenem izjemno kratkem časovnem roku praktično neizvedljivo. Danes popoldan pa so nas iz OKS-ZŠZ na to temo obvestili, da bodo predlagali spremembo te določbe, da testi športnikov, članov njihovih ekip in drugega organizacijskega osebja za udeležbo na tekmovanjih ne smejo biti starejši od 72 ur. Navedeno spremembo tako pričakujemo v naslednjem tednu, kar pa bi bilo še vedno pravočasno pred začetkom prvih tekmovanj 1.DL v času od 3.-7.3.2021.

 

Vlada RS je z aktualnim odlokom individualnim športnim panogam dovolila izvajanje najvišjega nivoja domačih ligaških tekmovanj, pokalnih tekmovanj oz. državnih prvenstev za člane in mladince. To v praksi za SZS pomeni, da lahko začnemo izvajati 1. DL, 2. DL in Državno mladinsko ligo samo za kategorijo mladincev. Mlajše selekcije trenutno še ne smejo tekmovati, kar pa se ob izboljšani epidemiološki situaciji lahko hitro spremeni. Ker bodo organizacijskih sprememb deležna tudi mladinska tekmovanja, ki se bodo v letošnji sezoni izvajala po regijah, vas bomo o tem obvestili v nadaljevanju. Vsekakor pa se bo začetek izvajanja teh tekmovanj zamaknil in ne bo potekal hkrati s 1. DL.

 

Članice SZS obveščamo, da je potrebno spoštovati vse aktualne predpisane ukrepe, ki jih določajo odloki Vlade RS oz. NIJZ, in dosledno izvajati testiranja tako za trenerje pri izvajanju vadbe, kot tudi za vse udeležence tekmovanj v nadaljevanju. V primeru ugotovljene goljufije prirejanja rezultatov testiranja (obveščanje preko SMSa o negativnem rezultatu) bo ekipa takšnega posameznika takoj izključena iz prvoligaškega tekmovanja. O vseh aktualnih spremembah in novih predpisih bo SZS redno obveščala svoje članice.

 

Za morebitne dodatne informacije smo vam na razpolago in vas športno pozdravljamo.

Ostanite zdravi in preudarno športno dejavni

 

Simeon Gönc16.02.2021


ČLANICAM SZS

 

 

Obveščamo vas o novostih odloka Vlade RS o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in dodatnih pojasnilih, ki smo jih pridobili s strani Direktorata za šport.

 

Ključna novost spremenjenega odloka je ta, da je s ponedeljkom 15.2.2021 športna dejavnost znova odprta za širši krog uporabnikov oz. predvsem za našo mladino, ki je bila najbolj prikrajšana športne vadbe v času trajanja epidemije Covid-19.

 

Dovoljeno je izvajati brezkontaktno športno vadbo vsem registriranim športnikom individualno oz. v manjših skupinah do 10 oseb, pod vodstvom strokovnega delavca v športu, ob neprekinjenem ohranjanju ustrezne medosebne razdalje 2,0 metrov ves čas izvajanja vseh aktivnosti v športnem objektu-strelišču, pri čemer se strokovni delavec v športu ne všteva v to številčno omejitev 10 oseb.

 

Bistvena novost odloka je tudi ta, da pri izvajanju športne vadbe odlok od trenerjev zahteva predložitev negativnega rezultata testa na virus SARS-CoV-2 (PCR testiranja ali hitrega t.i. HAG testiranja), ki ne sme biti starejši od sedmih (7) dni, oziroma da imajo trenerji potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali HAG, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev, oziroma, da imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli Covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, oziroma da imajo potrdilo o prejemu drugega odmerka cepljenju zoper Covid-19, ki je starejše od 7 dni (proizvajalca Biontech/Pfizer), starejše od 14 dni (proizvajalca Moderna), oziroma starejše od 21 dni (proizvajalca AstraZeneca).

 

Z novim odlokom je prav tako dopustno izvajati ligaška tekmovanja za vse starostne selekcije, kar bomo našim članicam omogočili z dodatno prilagoditvijo obstoječega sistema prvoligaških dvobojev, o čemer vas bomo obvestili do konca tega tedna. 

 

Prvi turnir prvoligaškega tekmovanja pa načrtujemo v času od 3.-7.3.2021.

 

Pomembno je poudariti, da je najpomembnejši odgovoren odnos prav slehernega od nas pri izvajanju športnih aktivnosti in doslednega spoštovanja vseh samozaščitnih ukrepov, kar nam bo omogočilo varno izvajanje športne dejavnosti. 

 

Za več dodatnih informacij vam predlagamo seznanitev s spodnjimi predstavitvami, za morebitna dodatna pojasnila pa smo vam na razpolago.

 

Ostanite zdravi in preudarno športno dejavni.

 

  
Simeon Gönc


 

Predstavitev na temo odpiranja športa - Šport za vse

Predstavitev na temo odpiranja športa - Tekmovalni šport

Priporočila za varno izvedbo športne vadbe

 08.01.2021


ČLANICAM SZS

  
Obveščamo vas, da je Vlada RS včeraj sprejela nov Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki od sobote 9.1.2021 naprej nadomešča predhodno veljavni Odlok o začasnih omejitvah pri opravljanju športne dejavnosti in določa naslednje ukrepe:

  

Največja sprememba novega odloka v primerjavi s starim je ta, da od jutri naprej ni več dovoljena športno rekreativna dejavnost v zaprtih prostorih (vsa strelišča 10m).

  

Glede ostalega ni večjih sprememb, športno vadbo pa lahko izvajajo:

 

Trenirajo lahko vrhunski športniki s kategorizacijo olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda oz. tudi poklicni športniki starejši od 15 let. in vpisani v razvid MIZŠ.

  

Trenirajo lahko kadet in mladinci, če so člani reprezentance in v posebnih pogojih - t.i. reprezentančnega treninga v mehurčku.

  

Trenirajo lahko tudi člani, ki se pripravljajo na državno prvenstvo.

   

Še naprej pa je dovoljena rekreacija na odprtih streliščih, kjer pa morajo vsi udeleženci spoštovati vse ukrepe in priporočila SZS: http://www.strelska-zveza.si/attachments/article/666/Protokol_varnega_izvajanja_treningov_22.10.2020.pdf 

 

 
 
Za morebitne doddatne informacije smo vam na razpolago.
Ostanite zdravi in vse dobro.
 
Simeon Gönc

----

 

ČLANICE OKS - ZŠZ

Spoštovani,

 

Vlada 7. januarja 2020 je izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Z odlokom se zameji izvajanje športne dejavnosti zaradi razglašene epidemije COVID-19. Z njim se prepove vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe – trening.

 

Treningi se dovolijo samo vrhunskim in poklicnim športnikom ter v starostnih kategorijah kadeti in mladinci.

 

Treningi so tako omogočeni:

 • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), 
 • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc,
 • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport

 

V kolektivnih športnih panogah: hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in mali nogomet se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega (1. slovenska liga), regionalnega (npr. alpska hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (npr. ABA liga), to pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah.

 

Prav tako so dovoljene vse kvalifikacijske tekme državnih reprezentanc v kolektivnih športnih panogah za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.

 

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev kot so: državno, evropsko in svetovno prvenstvo ter svetovni pokal. V naslednjih mesecih je predvidena organizacija nekaj svetovnih pokalov in svetovnih prvenstev v zimskih športnih panogah (biatlon, smučarski skoki, tek na smučeh, alpsko smučanje), kjer tekmovanja na mednarodni ravni normalno potekajo.

 

Za športnike, ki jim je v skladu s tem členom dovoljeno tekmovati je dovoljen tudi proces športne vadbe.

 

Za izvajanje procesa športne vadbe – treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolske telovadnice.

 

Upoštevati pa je potrebno navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih morajo upoštevati tako športniki kot tudi strokovni delavci v športu.

 

Določeno je, da odlok prične veljati 9. januarja, z dnem njegove uveljavitve pa preneha veljati Odlok o začasnih omejitvah pri opravljanju športne dejavnosti.

 

Odlok velja do vključno 15. januarja 2021.

 

Spremenjena pa so določila glede obratovanja žičniških naprav. Z novim odlokom je prepovedano obratovanje vseh žičniških naprav za prevoz oseb. Izjema so prevozi oseb z žičniškimi napravami za nujno oskrbo, medicinsko pomoč, zaščito in reševanje, ter prevozi za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in druge organizatorje tekmovanj in treningov za tekme, ki so dovoljene na podlagi drugih odlokov.

 

Prav tako se v Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 črta izjema za športnike, saj testiranja s hitrimi antigenskimi testi na meji odlok več ne predvideva.

 

 Športni pozdrav,

 

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez03.01.2021


ČLANICAM SZS

 

 

Obveščamo vas, da je Vlada RS 31.12.2020 sprejela nov Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, objava v Uradnem listu na 95. strani sledeče povezave https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020204.pdf , ki začne veljati v ponedeljek 4.1.2021 in prinaša naslednje novosti:

  

Določena je nova izjema za izvajanje procesa športne vadbe starostnim kategorijam kadeti in mladinci, če gre za registrirane športnike (s športnim rezultatom in vpisom v OKS evidenco: https://www.olympic.si/evidenca ) in če so ti člani državne reprezentance. Športniki in strokovni delavci v športu morajo biti pri tem fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe (v t.i. mehurčku). Natančnejša navodila o takšnih skupnih treningih vam bomo posredovali naknadno.  

  

Dovoljena je samostojna ali vodena športno rekreativna dejavnost v zaprtem prostoru za člane istega gospodinjstva oz. ene osebe na 50m2 oz. enega udeleženca, če je prostor manjši od 50m2. Pri izvajanju športno rekreativne dejavnosti je treba med udeleženci vzdrževati najmanj 5m medsebojne razdalje. Primer: na 10-mestnem strelišču (110m2) lahko hkrati trenirata dve osebi. 

 

Ostala že znana določila odloka, ki so veljala do zdaj, ostajajo nespremenjena.

  

Za športnike in strokovne delavce v športu se pri izvajanju tega odloka ne uporabljajo preostali Odloki in ukrepi ter omejitve za zajezitev Covid-19 epidemije, kot so prepoved medobčinskega prehajanja mej, prepoved gibanja v nočnem času med 21. in 6. uro, ipd. 

   

Pri izvajanju športne dejavnosti pa morajo vsi športniki in strokovni delavci še naprej upoštevati navodila za preprečevanje okužbe kot jih določa ministrstvo za zdravje, NIJZ https://www.nijz.si/ sl/sproscanje-ukrepov-covid-19 oz. ukrepe in priporočila SZS.

  

O morebitnih spremembah navedenega odloka vas bomo obvestili po 10.1.2021.

   

Želimo vam vse dobro in vas športno pozdravljamo.

 

 
Simeon Gönc10.12.2020

 

 
Vlada je na dopisni seji, dne 5. 12. 2020 izdala več odlokov z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Vnovična izdaja posameznih odlokov sledi delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

 

Vlada Republike Slovenije je tako na dopisni seji izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti. Z njim se zameji izvajanje športne dejavnosti zaradi razglašene epidemije COVID-19.
 
Prepove se vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe – trening.
 
Ne glede na zgornje določilo se dovoli športna dejavnost:
 • športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
 • poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.
Dovoljena je tudi športna rekreativna dejavnost, če so udeleženci posamezniki ali člani istega gospodinjstva.
 
V kolektivnih športnih panogah: hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in mali nogomet se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega (1. slovenska liga), regionalnega (npr. alpska hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (npr. ABA liga), to pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah.
 
Prav tako so dovoljene vse kvalifikacijske tekme državnih reprezentanc v kolektivnih športnih panogah za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.
 
V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev kot so: državno, evropsko in svetovno prvenstvo ter svetovni pokal. V naslednjih mesecih je predvidena organizacija nekaj svetovnih pokalov in svetovnih prvenstev v zimskih športnih panogah (biatlon, smučarski skoki, tek na smučeh, alpsko smučanje), kjer tekmovanja na mednarodni ravni normalno potekajo.
 
Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.
 
Za športnike, ki jim je dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.
 
Za izvajanje procesa športne vadbe – treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolske telovadnice.
 
Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.
 
Za športnike in strokovne delavce v športu se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.
 
Športniki, strokovni delavci v športu in posamezniki morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

  Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu (6. 12. 2020).20.11.2020

 

ČLANICAM SZS

 
Za lažje in pravilno razumevanje obsega omejitve športne dejavnosti z zadnjimi Odloki Vlade RS zaradi epidemije Covid-19 vam pošiljamo še nekaj dodatnih informacij.
 
 
Poudarjamo, da je, skladno z zadnjimi spremembami Odloka Vlade RS z dne 5.11.2020, strelski trening - izvajanje športne vadbe dovoljen članski kategoriji športnikov naših članic SZS, ki se pripravljajo na državno prvenstvo oz. kategoriziranim športnikom perspektivnega razreda.
Zanje in njihove trenerje ne veljajo drugi odloki Vlade RS, ki določajo preostale omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije Covid-19 (ni omejitve pri prehajanju mej občin za potrebe treningov ter omejitve s policijsko oz. epidemiološko uro).
Za dokazovanje navedenega pa mora vsak športnik oziroma njegov trener imeti na poti s sabo potrdilo društva ter izpolnjeno izjavo, ki vam jo pošiljamo v prilogi tega sporočila (v priponki).
 
 
Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti z dne 20.10.2020 pa dovoljuje športno rekreativno dejavnost, zato lahko prilagojene treninge izvajajo tudi mlajši (samo posamično in na streliščih v lastni občini) ob spoštovanju vseh priporočil in ukrepov SZS: http://www.strelska-zveza.si/index.php/informacije/obvestila-szs/666-koronavirus-covid-19 
 
 
Z zadnjo spremembo odloka so bile tako določene dodatne omejitve v športu samo iz vidika zahteve za posamično vadbo oz. v krogu več oseb, če gre za družinske člane.
 
 
Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na razpolago in vas športno pozdravljamo.
 
Simeon Gönc

 

 

13.11.2020

ČLANICAM SZS

 
S spodnjim zapisom vas seznanjamo z aktualnimi pojasnili Direktorata za šport RS (MIZŠ) ob sprejemu novih vladnih odlokov, ki so stopili v veljavo z današnjim dnem 13.11.2020 oz. bodo stopili v veljavo s ponedeljkom 16.11.2020, in še bolj omejujejo številne družbene aktivnosti.
 
Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (v veljavo stopil 21.10.2020) kljub novim odlokom ostaja še vedno v veljavi.
Izvajanje športno rekreativne dejavnosti je tako še vedno omogočeno, a skladno z aktualnimi omejitvami le posamično oz. v sklopu članov istega gospodinjstva.
Proces športne vadbe pa je omogočen še vedno samo vrhunskim športnikom (in poklicnim športnikom), članom državne reprezentance ter v individualnih športnih panogah članom, ki se pripravljajo za nastop na državnem prvenstvu.
 
Drugačno zbiranje oseb - športnikov od zgoraj navedenega skladno z aktualnim odlokom Vlade RS ni več dovoljeno.

Športniki in strokovni delavci v športu morajo upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani.  
 
Aktivnosti v Strelski zvezi Slovenije kljub vsem Covid-19 omejitvam izvajamo nemoteno, zato vas obveščamo, da sta v postopku priprave oba koledarja SZS za puško in pištolo ter za puško šibrenico za leto 2021, vodji reprezentance SZS prav tako pripravljata oba programa za leto 2021 in pričakujemo, da bodo vsi navedeni dokumenti sprejeti v začetku decembra, o čemer vas bomo obvestili v nadaljevanju.
 
V kolikor imate članice odprte občinske razpise letnega programa športa vam bomo prav tako lahko zagotovili polno podporo s predložitvijo vseh zahtevanih dokazil, ki jih lahko naročite po e-pošti.
 
Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na razpolago.
 
Ostanite zdravi in preudarni v svojih ravnanjih še naprej, vse dobro.
Simeon Gönc

 

ČLANICE OKS - ZŠZ

Spoštovani,

 

Vlada je v četrtek, 13. 11. 2020 sprejela spremembe Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

 

Na Direktoratu za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so pripravili obrazložitev sprememb:

 

"Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS št. 150/2020 in 159/202) je še vedno v veljavi, kar pomeni, da je dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe za športnike in izvajanje športnih tekmovanj skladno z omenjenim odlokom.

 

Tako je še naprej dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe (treningov) za naslednje skupine športnikov:

 • športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
 • poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport ali
 • športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega in drugega odstavka 3. člena Odloka.

 

Do spremembe je prišlo le pri tolmačenju 3. odstavka 2. člena Odloka v navezavi z Odlokom o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 163/2020). Omenjeni odlok začasno prepoveduje vsakršno zbiranje ljudi razen kadar gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

 

3. odstavek 2. člena Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti je potrebno sedaj razumeti tako, da je športna rekreativna dejavnost dovoljena, če jo izvaja posameznik individualno oz. če se izvaja v skupini v kateri so vsi udeleženci člani istega gospodinjstva ali ožji družinski člani."


Na OKS - ZŠZ dodajamo, da skladno odlokom;

 

V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno:

 • izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal-mali nogomet ter
 • izvajanje  velikih mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter kvalifikacijske tekme državne reprezentance za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno:

 • izvajanje državnih prvenstev za člane in velikih mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal.

 

Za športnike, ki jim je v skladu z zgornjimi dikcijami dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.
 
Za izvajanje  treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi.
  
Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.
 
Športniki in strokovni delavci v športu morajo upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani.
 
Za športnike in športne delavce se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

Športni pozdrav,

 

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez

---------------------

 

23.10.2020

ČLANICAM SZS

 
S priloženim dokumentom (priponka z dne 23.10.2020) vas obveščamo o spremembi določil 1., 7. in 16. točke Ukrepov in priporočil SZS glede izvajanja treningov (tekmovanja trenutno niso dovoljena - po sklepu Predsedstva SZS z dne 20.10.2020) v času Covid-19 epidemije, ki so skladni z ukrepi in odloki Vlade RS oz. navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
 
V izogib neželenim okužbam vam pri izvajanju treningov priporočamo veliko pazljivosti in dosledno izvajanje vseh predvidenih ukrepov.
 
Želimo vam dobrega zdravja in športnega optimizma
 

--

Simeon Gönc
Sekretar / Secretary General
 
 

UKREPI IN PRIPOROČILA

Strelske zveze Slovenije o izvajanju treningov (in tekmovanj) v času COVID-19 epidemije,

v skladu z ukrepi Vlade Republike Slovenije

 

 

I. Strelski treningi se lahko izvajajo le po spodaj določenih postopkih in ob spoštovanju spodaj navedenih ukrepov s strani vseh udeležencev treningov.

1. Vsi udeleženci treningov in upravljavci objektov morajo upoštevati vse ukrepe za zaščito pred okužbo z virusom COVID-19 v skladu z odloki Vlade RS in priporočili NIJZ in sicer zlasti:

-          redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma če  voda in milo nista dostopna, razkuževanje rok z namenskim razkužilom za roke, 

-          ne dotikanje  obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami,

-          izogibanje tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni,

-          upoštevanje varne razdalje 3,0 metra,

-            upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava),

-            upoštevanje pravila socialnega distanciranja.

 

Podrobnejša navodila so na voljo na spletni strani NIJZ.

 https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

 2. Vsi udeleženci morajo biti zdravi - brez znakov okužbe dihal.

 3. Na strelišče je dovoljeno prihajati posamezno po predhodno izdelanem urniku.

 4. Pri vstopu v objekt – strelišče si je potrebno obvezno razkužiti roke z razkužilom, ki ga zagotovi upravljavec strelišča.

 5. Na strelišču je potrebno pri gibanju v zaprtih prostorih nositi zaščitno masko – do prihoda na strelsko linijo.

 6. Med pripravo na trening je potrebno vzdrževati priporočeno razdaljo in se izogibati bližnjim srečanjem v manjših prostorih.

 7. Največje dovoljeno število istočasno prisotnih športnikov na strelišču:

-            na zaprtem strelišču 10m je število prisotnih strelcev enako številu tretjine strelskih mest, ki so na razdalji 1m. Tekmovalci zasedejo vsako tretje strelsko mesto, kar zagotavlja varno razdaljo,

-            ob dodatni zaščiti zaprtih strelišč oziroma strelskih mest s predelnimi in zračno neprepustnimi pregradami lahko tekmovalci zasedejo vsako drugo strelsko mesto,

-            na odprtem strelišču 25/50m je število prisotnih strelcev enako številu polovice strelskih mest, ki so na razdalji 1,20m, kar zagotavlja varno razdaljo,

-            na trap strelišču se lahko istočasno izvaja streljanje za maksimalno 3 osebe,

-            Trener oz. vodja streljanja pred začetkom izvajanja trap treninga seznani vse udeležence treninga z načinom gibanja med strelskimi mesti (stojišči) z namenom ohranjanja minimalne razdalje vsaj 3,0 m: udeleženec treninga se po opravljenem strelu premakne diagonalno desno do 1,5 m in nazaj do 1,0 m (na ta način se ohrani razdalja 3,0 m med udeleženci), tam počaka, da opravi strel tekmovalec za njim in se šele po tem, ko se je tekmovalec za njim pomaknil na enak način naprej, premakne na izpraznjeno strelsko mesto.

 8. Na strelišču sme biti prisotnih več trenerjev, ki morajo nositi zaščitno masko ter komunicirati na varni razdalji.

 9. Polnjenje kartuš z zrakom, katere je potrebno pred tem razkužiti, lahko izvaja trener, dežurni ali športnik na strelišču, vsi navedeni morajo imeti predhodno razkužene roke ali nositi zaščitne rokavice za enkratno uporabo.

 10. Po treningu je potrebno razkužiti opremo, ki je bila v stiku s športnikom (športno orožje, nosilci tarč, monitorji...), razen osebne opreme in oblačil, ki se po treningu pospravijo v torbe ali omare ločeno za vsakega posameznega športnika.

 11. Po končanem treningu ni dovoljeno druženje v skupini in je potrebno v najkrajšem možnem času zapustiti prostore.

 12. Uživanje-prodaja hrane in pijače je na vseh streliščih do nadaljnjega prepovedana.

 13. Po odhodu s strelišča si je potrebno ponovno razkužiti roke.

 14. Dostop v sanitarije je dovoljen samo z masko in ob razkuževanju oziroma umivanju rok. Upravljavci strelišč naj sledijo Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije COVID-19.

(https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval ) ter stalno zračenje (naravno, če je mehansko: brez rekuperacije in kroženja zraka).

15. Osebje strelišča je zadolženo za nadzor vedenja športnikov na strelišču. Osebe, ki kršijo sprejeta pravila za omejitve možnosti okužbe s koronavirusom, se odstrani s strelišča in se jim prepove udeležbo na treningih na strelišču do popolne ukinitve vseh ukrepov, ki veljajo v RS.

16. Prisotnost gledalcev med treningom ni dovoljena.

 

II. Ukrepi in priporočila naj bodo izobešeni na vidnem mestu ob vstopu na strelišče, o  upoštevanju le-teh naj upravljalci strelišč ali trenerji (vodje streljanj) seznanijo strelce.

 

III. Ukrepi in priporočila veljajo do preklica.

 

 

Ljubljana, 22.10.2020

Strelska zveza Slovenije

Janez Slapar

predsednik

 

21.10.2020

ČLANICAM SZS

 
Obveščamo vas, da je Vlada RS včeraj 20.10.2020 sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, ki je stopil v veljavo z današnjim dnem.
 
 
Skladno s spodnjim obvestilom OKS, ki smo ga prejeli danes, poudarjamo, da je še vedno dovoljena športna vadba vsem registriranim športnikom - strelcem ob ustreznem in neprekinjenem distanciranju najmanj treh (3) metrov.

 
To v praksi pomeni, da na 6-mestnem zračnem strelišču lahko trenirata dva strelca hkrati (na SM 1 in 6) oz. štirje strelci na 10-mestnem strelišču (na SM 1, 4, 7 in 10).
V kolikor je strelišče dodatno zaščiteno z vmesnimi pregradami med strelskimi mesti pa se dovoljuje uporaba vsakega drugega strelskega mesta. To v praksi pomeni, da bi na 10-mestnem strelišču lahko hkrati treniralo največ 5 strelcev, vsak od njih pa bi imel na razpolago 20m2 prostora.
 
Ker hkrati delamo še na uskladitvi Ukrepov in priporočil SZS vam bomo usklajen in potrjen dokument z opisanimi posebnostmi posredovali v seznanitev do konca tedna.
 
 
Skladno z včeraj sprejetim sklepom Predsedstva SZS izvajanje strelskih tekmovanj v času trajanja epidemije ni dovoljeno.
 
Ostanite zdravi, ostanite pazljivi in vse dobro.
 
Simeon Gönc

 

20.10.2020

 ČLANICAM SZS

 
Obveščamo vas, da je danes Predsedstvo SZS na svoji 63. korespondenčni seji soglasno sprejelo sklep o zaustavitvi izvajanja vseh tekmovanj pod okriljem SZS v času trajanja epidemije Covid-19.
 
 
Ko bodo okoliščine znova omogočale varno izvajanje strelske dejavnosti vas bomo pravočasno obvestili o spremenjenem koledarju tekmovanj SZS in nadaljnjih postopkih za začetek izvajanja ligaške sezone z zračnim orožjem 10m v sezoni 2020/21.
 
 
Do takrat pa vam želimo, da ostanete zdravi, pazljivi in športno optimistični.
 
--
Simeon Gönc
Sekretar / Secretary General

 

 

19.10.2020

ČLANICAM SZS

 
V seznanitev vam pošiljamo podrobnejša pojasnila o učinkovanju ukrepov, ki so bili sprejeti z zadnjim Odlokom Vlade RS dne 14.10.2020, na izvajanje športnih programov.
Skladno z zapisanim v priloženem dopisu Direktorata za šport MIZŠ izvajanje tekmovalnega sistema panožnih zvez - treningi in tekmovanja za registrirane športnike na podlagi OKS evidence: https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija ni onemogočeno, ti lahko nadaljujejo z aktivnostmi in tudi prehajajo med regijami.
Podlago za izjemo za prehode med statističnimi regijami za potrebe prvoligaških dvobojev lahko uveljavite na podlagi 2. oz. 3.točke Odloka, ki predvideva izvajanje delovnih nalog, ki velja tudi za športno dejavnost, kar je pojasnjeno v 7. točki priloženega dopisa.
Za učinkovito uveljavitev tašne izjeme pa bomo vsem prvoligašem v naslednjih dneh zagotovili tudi ustrezna potrdila.

Dopis v priponki! (19.10.20)

 

13.10.2020

ČLANICAM SZS

V prilogi vam v seznanitev pošiljamo pojasnila (V PRIPONKI) ministrstva (MIZŠ) ob sprejetju odloka Vlade RS z dne 8.10.2020 o izvajanju programov športnih tekmovanj in treningov o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v RS.

V pojasnilu MIZŠ oz. Direktorat za šport kot ključno navajajo, da: 

"Programi športnih tekmovanj in treningi, povezani z udeležbo na športnih tekmovanjih sodijo med oblike zbiranja, za katera se zakon, ki ureja javna zbiranja, ne uporablja, če niso organizirani kot javne prireditve. V tem primeru je na teh programih dovoljeno zbiranje več kot 10 oseb in največ 500.

Za izvedbo športnih tekmovanj in športnih treningov, povezanih z udeležbo na športnih tekmovanjih organizator ne potrebuje pozitivnega mnenja NIJZ pod naslednjimi pogoji:

- da organizator zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi ob smiselnem upoštevanju vseh higienskih navodil oziroma priporočil NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ programov,

- da med izvedbo programa ni zagotovljene strežbe oziroma pogostitve s hrano,

- da ni prisotnih gledalcev oz. da je program zaprt za javnost."

Kljub navedenemu priporočamo preudarno izvajanje strelskih programov s treningi in tekmovanji.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na razpolago in vas športno pozdravljamo.

 

Simeon Gönc

 

11.09.2020

 

Pomembno pojasnilo - obveznost nošenja zaščitnih mask

 

ČLANICAM SZS

 
Ker se je na minulih tekmovanjih odprlo nekaj dilem okrog obveznosti nošenja obraznih zaščitnih mask, vam v izogib nadaljnjih polemik pošiljamo pojasnilo, s katerim potrjujemo, da je nošenje zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih obvezno za vse udeležence in tako dajemo sledeče navodilo:
 
- vsi udeleženci (tekmovalci, trenerji, sodniki in morebitni gledalci) morajo v zaprtih prostorih nositi maske ves čas.
- tekmovalci jih lahko ob prihodu na strelsko linijo - za čas nastopa, snamejo.
 
Pri vseh ostalih aktivnostih (razen pri tekmovalcih na liniji) je maska obvezna. Kajti le tekmovalci na liniji izvajajo športno dejavnost. Podelitev ni izvajanje športne dejavnosti. Tudi sprehajanje po strelišču ni izvajanje športne dejavnosti.
 
Vljudno vas prosimo za dosledno izvajanje ukrepov in odgovorno izvajanje aktivnosti.
 
Želimo vam uspešen strelski vikend in vas lepo pozdravljamo
 
--
Simeon Gönc
Sekretar / Secretary General
 

 

26.06.2020

 

UKREPI IN PRIPOROČILA

Strelske zveze Slovenije o izvajanju treningov in tekmovanj v času COVID-19 epidemije,

v skladu z ukrepi  Vlade Republike Slovenije

 

 

I. Strelski treningi se lahko izvajajo le po spodaj določenih postopkih in ob spoštovanju spodaj navedenih ukrepov s strani vseh udeležencev treningov.

 

 1. Vsi udeleženci treningov in upravljavci objektov morajo upoštevati vse ukrepe za zaščito pred okužbo z virusom COVID-19 v skladu z odloki Vlade RS in priporočili NIJZ in sicer zlasti:

-          redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma če  voda in milo nista dostopna, razkuževanje rok z               namenskim razkužilom za roke, 

-          ne dotikanje  obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami,

-          izogibanje tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni,

-          upoštevanje varno razdaljo 1,5 metra,

-            upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim                     robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava),

-            upoštevanje pravila socialnega distanciranja.

 

 Podrobnejša navodila so na voljo na spletni strani NIJZ.

 https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

 2. Vsi udeleženci morajo biti zdravi - brez znakov okužbe dihal.

 3. Na strelišče je dovoljeno prihajati posamezno po predhodno izdelanem urniku.

 4. Pri vstopu v objekt – strelišče si je potrebno obvezno razkužiti roke z razkužilom, ki ga zagotovi upravljavec strelišča.

 5. Na strelišču je potrebno pri gibanju v zaprtih prostorih nositi zaščitno masko – do prihoda na strelsko linijo.

 6. Med pripravo na trening je potrebno vzdrževati priporočeno razdaljo in se izogibati bližnjim srečanjem v manjših prostorih.

7. Največje dovoljeno število istočasno prisotnih športnikov na strelišču;

-            na zaprtem strelišču 10m je število prisotnih strelcev enako številu polovice strelskih mest, ki so na razdalji                 1m. Tekmovalci zasedejo vsako drugo strelsko mesto, kar zagotavlja varno razdaljo,

-            na odprtem strelišču 25/50m je število prisotnih strelcev enako številu strelskih mest, ki so na razdalji                         1,20m,  kar zagotavlja varno razdaljo,

-            na trap strelišču se lahko istočasno izvaja streljanje za maksimalno 6 oseb,

-            Trener oz. vodja streljanja pred začetkom izvajanja trap treninga seznani vse udeležence treninga z načinom gibanja med strelskimi mesti (stojišči) z namenom ohranjanja minimalne razdalje vsaj 1,5 m: udeleženec treninga se po opravljenem strelu premakne diagonalno desno do 1,5 m in nazaj do 1,0 m (na ta način se ohrani razdalja 2,0 m med udeleženci), tam počaka, da opravi strel tekmovalec za njim in se šele po tem, ko se je tekmovalec za njim pomaknil na enak način naprej, premakne na izpraznjeno strelsko mesto.

 8. Na strelišču sme biti prisotnih več trenerjev, ki morajo nositi zaščitno masko ter komunicirati na varni razdalji.

 9. Polnjenje kartuš z zrakom, katere je potrebno pred tem razkužiti, lahko izvaja trener, dežurni ali športnik na strelišču, vsi navedeni morajo imeti predhodno razkužene roke ali nositi zaščitne rokavice za enkratno uporabo.

 10. Po treningu je potrebno razkužiti opremo, ki je bila v stiku s športnikom (športno orožje, nosilci tarč, monitorji...), razen osebne opreme in oblačil, ki se po treningu pospravijo v torbe ali omare ločeno za vsakega posameznega športnika.

11. Po končanem treningu ni dovoljeno druženje v skupini in je potrebno v najkrajšem možnem času zapustiti prostore.

12. Uživanje-prodaja hrane in pijače je na vseh streliščih do nadaljnjega prepovedana.

13. Po odhodu s strelišča si je potrebno ponovno razkužiti roke.

14. Dostop v sanitarije je dovoljen samo z masko in ob razkuževanju oziroma umivanju rok. Upravljavci strelišč naj sledijo Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije COVID-19.

(https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval ) ter stalno zračenje (naravno, če je mehansko: brez rekuperacije in kroženja zraka).

15. Osebje strelišča je zadolženo za nadzor vedenja športnikov na strelišču. Osebe, ki kršijo sprejeta pravila za omejitve možnosti okužbe s koronavirusom, se odstrani s strelišča in se jim prepove udeležbo na treningih na strelišču do popolne ukinitve vseh ukrepov, ki veljajo v RS.

 

II. Ukrepi in priporočila naj bodo izobešeni na vidnem mestu ob vstopu na strelišče, o  upoštevanju le-teh naj upravljalci strelišč ali trenerji (vodje streljanj) seznanijo strelce.

 

III. Ukrepi in priporočila veljajo do preklica.

 

 

Ljubljana, 24.6.2020

Strelska zveza Slovenije

Janez Slapar

predsednik

 

 

 

22.05.2020

ČLANICAM SZS

 
Po preklicu epidemije, ki se bo končala konec meseca maja, in Odlokom Vlade RS z dne 13.5.2020 o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti, ki omogoča sproščanje ukrepov na področju športa, je od ponedeljka 18.5.2020 znova dovoljeno izvajati prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu in uporabo športnih objektov in površin za šport v naravi v okviru vzgojno-izobraževalnih zavodov.
 
Z jutrišnjim dnem, 23.5.2020, pa bo ob športni vadbi registriranih športnikov dovoljena tudi prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni šport, kakovostni in vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport študentov in šport starejših. Vadba bo lahko za vse potekala tako v notranjih, kot v zunanjih športnih objektih ter površinah za šport v naravi, tudi v šolskih telovadnicah. Odlok dovoljuje stik med udeleženci vadbe in tekmovanj. Nadaljuje pa se lahko tudi usposabljanje v športu. S 23.5. se lahko prične tudi rekreacija na področju moštvenega športa. Dovoljeno je izvajanje vseh športnih tekmovanj do vključno državne ravni, in sicer v panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem, v kar spada tudi strelstvo. Ob vseh naštetih aktivnostih pa bo potrebno še naprej upoštevati priporočila NIJZ in Strelske zveze Slovenije, ki smo vam jih poslali 7.5.2020, in jih tokrat znova dodajamo v prilogo tega sporočila.
 
Skladno z najavo in z velikim zadovoljstvom pa vam priloženo pošiljamo tudi spremenjena koledarja tekmovanj SZS v letu 2020, ki ju je sprejelo Predsedstvo SZS na svoji zadnji 55. korespondenčni seji, dne 21.5.2020. Koledarja bosta kmalu objavljena tudi na spletni strani SZS.
Prvo tekmovanje s puško šibrenico se bo pričelo 30.5.2020 s prvim turnirjem Državne trap lige 2020 v Ilirski Bistrici oz. v Murski Soboti.
Prvo tekmovanje s puško in pištolo pa se bo pričelo 6.-7.6.2020 s 1.Kvalifikacijskim turnirjem na 25m v Rečici pri Laškem. 
Razpise za vsa navedena tekmovanja najdete v interaktivnem koledarju SZS na spletni strani SZS http://www.strelska-zveza.si/index.php/koledar in v prijavni aplikaciji ePrijava SZS http://eprijava.strelska-zveza.si/ . Za neovirano organizacijo navedenih tekmovanj bodite pozorni na roke za pravočasno prijavo vaših športnikov.
 
Za morebitne dodatne informacije smo vam na razpolago in vam želimo prijeten konec tedna
 
--
Simeon Gönc
Sekretar / Secretary General

 

18. 5. 2020

 

Od danes dovoljeno zbiranje do 50 ljudi

Z današnjim dnem je začel veljati Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji, ki ga je Vlada Republike Slovenije izdala 15. maja 2020.

 

15.05.2020

 

Vlada je na dopisni seji izdala Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti in ga bo objavila v Uradnem listu. Veljati bo pričel 18. maja.

Odlok določa, da je proces športne vadbe dovoljen vsem športnikom, kot jih določa Zakon o športu – 1. Ta se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi.  Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne ravni, v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z omenjenim zakonom.

Dovoli se tudi izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu in licenčnih seminarjev nacionalnih panožnih športnih zvez.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih še vedno ni dovoljena.

 

 

07.05.2020

ČLANICAM SZS

Obveščamo vas, da je z današnjim dnem 7.5.2020 stopil v veljavo vladni Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike in organizacijo športnih tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije COVID-19.

To je odlična novica tudi za strelce, saj se bomo po skoraj dveh mesecih prisilnega počitka lahko znova podali na strelišča, a bomo pri tem za varno ukvarjanje s športom morali upoštevati tudi številne dodatne Ukrepi in priporočila, ki jih je sprejela Strelska zveza Slovenije (glej prilogo z dne 07.05.2020), s katerimi dopolnjuje priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ priloga z dne 07.05.2020) za registrirane športnike in strokovne delavce v športu za izvajanje organizirane vadbe v času epidemije COVID-19, ki vam jih prav tako pošiljamo v prilogi tega sporočila.

Bistveni poudarki vladnega odloka so predstavljeni v spodnjem sporočilu OKS-ZŠZ.

Vljudno vas prosimo, da priložene Ukrepe in priporočila SZS objavite na dobro vidnem mestu svojega strelišča ob vstopu vanj, o upoštevanju le-teh naj upravljalci strelišč ali trenerji (vodje streljanj) seznanijo strelce.
 
Hkrati vas obveščamo, da sta v obravnavi tudi spremembi obeh tekmovalnih koledarjev SZS za leto 2020, v mesecu juniju pa že načrtujemo izvedbo prvih prestavljenih tekmovanj, o čemer vas bomo v kratkem času tudi podrobno seznanili.

Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na razpolago.

Ostanite zdravi, ravnajte preudarno in odgovorno.

Želimo vam veliko veselja in užitkov v strelskem športu in vas lepo pozdravljamo.

Simeon Gönc

 

UKREPI IN PRIPOROČILA

Strelske zveze Slovenije o izvajanju treningov v pogojih razglašene epidemije v COVID-19 in v skladu z ukrepi  Vlade Republike Slovenije

 

 

I. Strelski treningi se lahko izvajajo le po spodaj določenih postopkih in ob spoštovanju spodaj navedenih ukrepov s strani vseh udeležencev treningov.

 

 1. Vsi udeleženci treningov in upravljavci objektov morajo upoštevati vse ukrepe za zaščito pred okužbo z virusom COVID-19 v skladu z odloki Vlade RS in priporočili NIJZ in sicer zlasti:

-          redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma če  voda in milo nista dostopna, razkuževanje rok z namenskim razkužilom za roke, 

-          ne dotikanje  obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami,

-          izogibanje tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni,

-          upoštevanje varno razdaljo 1,5 metra,

-            upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava),

-            upoštevanje pravila socialnega distanciranja.

 

 Podrobnejša navodila so na voljo na spletni strani NIJZ.

 https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

 

 1. Vsi udeleženci morajo biti zdravi - brez znakov okužbe dihal.

 

 1. Na strelišče je dovoljeno prihajati posamezno po predhodno izdelanem urniku.

 

 1. Pri vstopu v objekt – strelišče si je potrebno obvezno razkužiti roke z razkužilom, ki ga zagotovi upravljavec strelišča.

 

 1. Na strelišču je potrebno pri gibanju v zaprtih prostorih nositi zaščitno masko – do prihoda na strelsko linijo.

 

 1. Med pripravo na trening je potrebno vzdrževati priporočeno razdaljo in se izogibati bližnjim srečanjem v manjših prostorih.

 

 1. Največje dovoljeno število istočasno prisotnih športnikov na strelišču;

-            na strelišču 10/25/50m je število prisotnih strelcev enako številu polovice strelskih mest, ki so na razdalji 1m. Tekmovalci zasedejo vsako drugo strelsko mesto, kar zagotavlja varno razdaljo,

-             na trap strelišču se lahko istočasno izvaja streljanje za maksimalno 6 oseb,

-            Trener oz. vodja streljanja pred začetkom izvajanja trap treninga seznani vse udeležence treninga z načinom gibanja med strelskimi mesti (stojišči) z namenom ohranjanja minimalne razdalje vsaj 1,5 m: udeleženec treninga se po opravljenem strelu premakne diagonalno desno do 1,5 m in nazaj do 1,0 m (na ta način se ohrani razdalja 2,0 m med udeleženci), tam počaka, da opravi strel tekmovalec za njim in se šele po tem, ko se je tekmovalec za njim pomaknil na enak način naprej, premakne na izpraznjeno strelsko mesto.

 1. Na zaprtem strelišču sme biti prisoten največ en trener na štiri športnike, ki mora nositi zaščitno masko in komunicirati na varni razdalji.

 

 1. Polnjenje kartuš z zrakom, katere je potrebno pred tem razkužiti, izvaja trener ali dežurni na strelišču, ki mora nositi masko ter imeti razkužene roke ali nositi zaščitne rokavice za enkratno uporabo.

 

 1. Po treningu je potrebno razkužiti opremo, ki je bila v stiku s športnikom (športno orožje, nosilci tarč, monitorji...), razen osebne opreme in oblačil, ki se po treningu pospravijo v torbe ali omare ločeno za vsakega posameznega športnika.

 

 1.  Po končanem treningu ni dovoljeno druženje v skupini in je potrebno v najkrajšem možnem času zapustiti prostore.

 

 1.  Uživanje-prodaja hrane in pijače je na vseh streliščih do nadaljnjega prepovedana.

 

 1.  Po odhodu s strelišča si je potrebno ponovno razkužiti roke.

 

 1.  Dostop v sanitarije je dovoljen samo z masko in ob razkuževanju oziroma umivanju rok. Upravljavci strelišč naj sledijo Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije COVID-19.

(https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval ) ter stalno zračenje (naravno, če je mehansko: brez rekuperacije in kroženja zraka).

 

 1.  Osebje strelišča je zadolženo za nadzor vedenja športnikov na strelišču. Osebe, ki kršijo sprejeta pravila za omejitve možnosti okužbe s koronavirusom, se odstrani s strelišča in se jim prepove udeležbo na treningih na strelišču do popolne ukinitve vseh ukrepov, ki veljajo v RS.

 

II. Ukrepi in priporočila naj bodo izobešeni na vidnem mestu ob vstopu na strelišče, o  upoštevanju le-teh naj upravljalci strelišč ali trenerji (vodje streljanj) seznanijo strelce.

 

III. Ukrepi in priporočila veljajo do preklica.

 

 

Strelska zveza Slovenije

Janez Slapar

predsednik

 

-------- Izvorno sporočilo --------

ČLANICAM OKS - ZŠZ

 

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Vlada RS na seji, 6. 5. 2020, sprejela Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike in organizacijo športnih tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije COVID-19.

 

Obenem je NIJZ pripravil Priporočila za registrirane športnike in strokovne delavce v športu za izvajanje organizirane vadbe v času epidemije COVID-19. Dostopna bodo na  https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19. Priporočila za vadbo plavalcev oziroma protokol uporabe bazenov, bodo pripravili posebej.

 

Poudarki iz odloka:

 

VELJAVNOST

 • Od 7. 5. 2020
 • Strokovno utemeljenost ukrepov iz odloka bo Vlada Republike Slovenije ugotavljala vsakih 14 dni


KOMU JE DOVOLJENA VADBA

 • Vadba je dovoljena vsem registriranim športnikom po Zakonu o športu.
 • Pri vadbi so poleg športnikov lahko prisotni strokovni delavci v športu, ki so nujni za izvedbo procesa športne vadbe (trenerji,..) ali tisti, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo (fizioterapevti,..).


KJE SE LAHKO IZVAJA VADBA

 • Vadba se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi razen v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov.


KAKO SE LAHKO IZVAJA VADBA

 • Za vse udeležence vadbe je obvezno ohranjanje razdalje do drugih oseb najmanj 2 metrov. Telesni stik med športniki je dovoljen le pri tistih individualnih športnih panogah, kjer pravila športne panoge zahtevajo sodelovanje dveh za izvedbo (npr. plesni par, judo), izključno v delu tehničnega dela procesa športne vadbe, vsakič z istim partnerjem. Telesni stik več športnikov hkrati ni dovoljen.


TEKMOVANJA

 • Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne ravni, v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z Zakonom o športu.
 • Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so prisotne le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.
 • Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj morajo nacionalne panožne športne zveze imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.
   

Za tolmačenje odloka je pristojen sekretariat Vlade RS. OKS - ZŠZ se bo trudil pridobiti potrebne dodatne informacije in pojasnila, če bodo potrebna. Glede sproščanja organizirane vadbe organiziranih prostočasnih športnih aktivnosti trenutno nimamo informacij kakšen je predviden načrt.

 

Zahvaljujemo se Vam za konstruktivno sodelovanje in pomoč pri pripravi predlogov, ki ste jih pripravili. 

 

 "S športom in olimpizmom pomagamo ustvarjati boljšo Slovenijo."

Športni pozdrav, 

 

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez

 

 

17.04.2020

ČLANICAM SZS
 
V vednost vam pošiljamo obvestilo OKS-ZŠZ, ki smo ga prejeli po sprejetju novega odloka o začasni splošni prepovedi zbiranja ljudi na javnih mesti, oz. bolje rečeno po sprejemu odloka, ki bo znova dovolil izvajanje določenih športnih aktivnosti z dnem 20.4.2020.
 
Želimo poudariti, da se lahko po tem odloku izvaja le športna rekreativna dejavnost na prostem, v našem primeru je to samo trap in puška-pištola 25/50m, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih, a še to samo v svoji občini z uradnim bivališčem.
 
To v praksi pomeni, da se boste posamezni športniki (majhno število strelcev) lahko podali na svoja strelišča, večje sprostitve omejitev pa pričakujemo po prvomajskih praznikih, ko bomo že lahko načrtovali tudi izvajanje treningov v takšnih spremenjenih okoliščinah v času koronavirusne epidemije, da bomo zadostili pravilom varnega distanciranja oseb, obveznega razkuževanja rok in opreme, ipd., kot je to pojasnjeno v navodilih Ministrstva za zdravje na sledeči povezavi, ki jih priporočamo v branje: https://www.gov.si/novice/navodila-za-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/  
SZS je glede vprašanja izvajanja strelske dejavnosti ves čas v kontaktu z OKS-ZŠZ, slednji pa ta vprašanja usklajujejo s pristojnim ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, in bomo naredili vse, kar je v naši moči, da našim športnikom znova omogočimo predvsem VARNO izvajanje strelskega športa, ko bodo pogoji za to izpolnjeni, o čemer pa vas bomo obvestili takoj, ko bo to znano in možno.
 
Do takrat pa vam svetujemo, da svoj prosti čas preživite koristno na drugih področjih in športno aktivno vsak po svojih zmožnostih in morebiti tudi skladno s predlogi športne vadbe, kot vam jo predstavljamo na FB strani SZS: https://www.facebook.com/StrelskaZvezaSlovenije/ 
 
Do takrat pa #ostanidoma, #trenirajdoma in ostanite zdravi.
 
Želimo vam prijeten konec tedna in vas lepo pozdravljamo.
Simeon Gönc
 

-------- Izvorno sporočilo --------

Zadeva: Sproščanje ukrepov na področju športa
Datum: 2020-04-16 22:28
Od: Mitja Urbanc < Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. >
Za:  

 

Spoštovani,

 

Vlada je na dopisni seji, 15. aprila 2020 sprejela nov odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih, ki bo veljal od 18. aprila dalje. Odlok dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini na odprtih javnih krajih in ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb. V odloku so izrecno našteti na primer tek, kolesarjenje, golf, joga, tenis, badminton, balinanje.

 

Nadalje je danes,16. aprila 2020 Vlada RS sprejela dopolnitev omenjenega odloka, kjer se z namenom postopnega sproščanja ukrepov, poleg že obstoječih izjem doda nove izjeme, med drugim tudi športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih. Del odloka, ki se nanaša na športno-rekreativne storitve začne veljati 20. aprila 2020.

 

Pri opravljanju dejavnosti, ki so navedene se upošteva vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva (https://www.gov.si/novice/navodila-za-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/ ) in NIJZ (www.nijz.si).

 

Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil iz prejšnjega odstavka.

 

Na OKS – ZŠZ smo aktivni pri spodbujanju sproščanja ukrepov na področju športa in smo v ta namen na nacionalne športne zveze z uradnimi tekmovalnimi sistemi naslovili anketo, o konkretnih predlogih in podatkih iz katerih bomo izhajali v pogovorih z resornim ministrstvom. Prav tako imamo zbrane informacije o pristopih v drugih državah članicah EU.

 

Obenem smo za razjasnitev pripravljenih ukrepov in nadaljnjih aktivnosti resorno ministrico dr. Simono Kustec zaprosili za srečanje, kjer se bomo dogovorili tudi o širšem sproščanju ukrepov na področju športa. Sestanek je predviden za jutri, petek 17. aprila 2020.

 

O dogovorjenem vas bomo nemudoma obvestili.

 

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo.

 

Športni pozdrav,

 

 

15.04.2020

 
ČLANICAM SZS
 
V vednost vam pošiljamo uporabne informacije OKS-ZŠZ glede plačila oz. oprostitve najemnine za uporabo vaših športnih objektov v času epidemije.
 
Ostanite zdravi, ostanite doma in vse dobro.
Simeon
 

-------- Izvorno sporočilo --------


Spoštovani,

 

V povezavi s številnimi vprašanji glede plačila najemnine za uporabo športnega objekta v času epidemije koronavirusa, s katerimi se športne organizacije obračajo na OKS-ZŠZ kot krovno športno organizacijo v Republiki Sloveniji, podajamo naslednja priporočila, predvsem za najemnike, ki situacij z višjo silo ali drugimi oblikami nemožnosti uporabe najetih prostorov nimajo predvidenih v svojih najemnih pogodbah.

 

Na OKS – ZŠZ smo v prvem sklopu ukrepov, ki smo jih poslali Vladi, naslovili tudi problem najemnin. Pri svojih prizadevanjih smo bili uspešni za najem javnih objektov, saj je v Zakonu interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) sprejet 94. člen, kjer je navedeno, da državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, ki v času trajanja epidemije ne izvajajo javnih storitev, teh uporabnikom ne zaračunavajo.

 

Za najem tržnih objektov pa menimo, da se lahko sklicujete na 617. člen Obligacijskega zakonika.

 

Več o najemu javnih športnih objektov in objektov na trgu lahko najdete v priponki.

 

Za vse dodatne informacije smo vam seveda na voljo.

 

 

--

 

09.04.2020

ČLANICAM SZS

 
Obveščamo vas, da je Predsedstvo SZS na predlog Strokovnega sveta SZS, 9.4.2020 na svoji 54. korespondenčni seji sprejelo SKLEP o predčasnem zaključku ligaškega tekmovanja z zračnim orožjem v sezoni 2019/20:
 

»Predsedstvo SZS, skladno s predlogom Strokovnega sveta SZS, sprejme sklep o zaključku tekmovanja Pokal prijateljstva SZS in tekmovanja z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije po izvedenih petih kolih. Za končno razvrstitev posameznikov se upošteva seštevek n-1 najboljših točkovnih rezultatov, pri čemer n pomeni število turnirjev v sezoni, kot to določa 25. člen Pravilnika o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije.«

 
Hkrati vas obveščamo, da je Strokovni svet SZS na svoji 23. korespondenčni seji dne 8.4.2020 sprejel sledeči sklep:

»V zvezi s Koledarjem tekmovanj SZS za leto 2020, Strokovni svet predlaga, da takoj po koncu epidemije Covid-19 in z njo povezanih ukrepov, pristojne komisije pregledajo koledar in ga prilagodijo nastalim razmeram.« 

 

Ko bo več znanega vas bomo o tem takoj tudi obvestili. Do takrat pa vam želimo, da ostanete doma ter se poskušajte maksimalno dejavni #trenirajdoma pripravljati na obdobje po koncu epidemije oziroma po sprostitvi prepovedi uporabe športnih objektov. Ideje za vadbo oziroma ohranjanje strelske kondicije pa lahko črpate tudi na FB strani SZS: https://www.facebook.com/StrelskaZvezaSlovenije/ 

 

Želimo vam prijetne velikonočne praznike, ostanite zdravi in vse dobro!

 
--
Simeon Gönc
Sekretar / Secretary General

 

30.03.2020

 

ČLANICAM SZS

 

Drage prijateljice in prijatelji strelstva,

 

Pošiljam vam srčen pozdrav, saj smo prav vsi v resnično neljubi situaciji. Predvsem upam, da ste zdravi in da ostajate doma. V tem času se moramo vsi držati pravil, vsi moramo spoštovati omejitve sprejete na državni in lokalni ravni. Ti ukrepi niso pretirani, virus je nevaren, predvsem pa izredno hitro prenosljiv. Ni čas za paniko, temveč za resnost. Le tako se bomo lahko spet vrnili v normalne tirnice našega življenja, na treninge in strelska tekmovanja. Sedaj pa izkoristimo čas za počitek, za lepše in boljše medsebojne družinske odnose in pa tudi za stvari, ki nas veselijo in nas navdajajo z veseljem in zadovoljstvom. Še kar nekaj časa bo potrebno skrbeti za našo psihično in fizično pripravljenost tudi v osami, hkrati pa je poleg telefonskega, pomemben tudi virtualni kontakt oziroma virtualno druženje.

Podpiram ukrepe Olimpijskega komiteja Slovenije, ki so usmerjeni v pomoč športu, društvom in panožnim zvezam in so bila naslovljena na Vlado Republike Slovenije.

V tem obdobju se ne sestajamo, odpadle so in bodo načrtovane seje predsedstva SZS, skupščino SZS moramo preložiti na čas, ko bo življenje ponovno v normalnih tirnicah. Načrtovana tekmovanja po 8. marcu so ostala neizvedena, enako bo veljalo za april in maj. Naš koledar tekmovanj bo v veliki meri odvisen od odločitev ISSF in ESC. Zagotavljam, da bo predsedstvo takoj, ko bodo razmere dopuščale, oziroma takoj, ko bo bolezen obvladana in bo število okužb začelo padati, sprejelo ustrezne odločitve v prid nadaljnjega razvoja strelstva in strelskih društev. Spremljajmo razmere in se pripravljajmo. Bolj ko bomo spoštovali in izvajali sprejete ukrepe, prej bo epidemija končana. Žal smo v tem trenutku še precej na začetku.

Verjamem, da bomo ostali povezani ter nadaljevali z delom kolikor je to seveda možno in se na tak način pripravljali za zaključek te in začetek nove strelske sezone.

                                                                                                                Janez Slapar

                                                                                                              Predsednik SZS

 

 

24.03.2020

 

 

ČLANICAM SZS

 

 

V prilogi tega sporočila vam posredujemo obvestilo Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) in pismo predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK).

AKTUALNO: Pravkar je bilo objavljeno sporočilo, da bo MOK prestavil Olimpijske igre v Tokiu na poletje 2021: https://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/olimpijske-igre/kocka-je-padla-olimpijske-igre-prelozene-na-leto-2021/518192 

 

Trenutne življenjske razmere z razglašeno epidemijo so vse prej kot običajne. A verjamemo, da se bodo tudi te okoliščine sčasoma normalizirale - z doslednim spoštovanjem samoomejitvenih ukrepov (OSTANI DOMA!) v luči obvarovanja zdravja slehernega posameznika in celotne družbe, in nam znova omogočile nadaljevanje izvajanja naših temeljnih poslanstev.

 

A ne gre prehitevati dogodkov, zato bodimo odgovorni, potrpežljivi, prilagodimo se na spremenjene okoliščine, in se poenotimo v skupnem prizadevanju, da bi premagali to nevarno virusno okužbo, ki nas ogroža.

 

Nenazadnje je zdaj dobra priložnost, da v tem nenadejanem drugačnem času izkoristimo čas tudi oz. predvsem športno, zato vas hkrati vabimo, da si na FB strani SZS https://www.facebook.com/pg/StrelskaZvezaSlovenije/posts/ ogledate predstavitve vodene vadbe od doma, ki so jih za vas pripravili naši strelci Klavdija Jerovšek (Grosuplje)Teja Medved (Trzin) in Aljaž Kerlatec (Postojna).  

 

V sodelovanju z našim sponzorjem Telekom Slovenije pa vse zainteresirane vabimo k sodelovanju v družbenokoristni akciji #vadidoma - ki si želijo v času izolacije vaditi v udobju svojega doma, da se povežejo z različnimi vaditelji (Martina Razinger, Laura Matijašič, Špela Jakše, Ema Jamnik, Vanja Cipot in Simona Vrhovec), ki so pripravili različne vadbe tako za ženske kot moške, za moč in vzdržljivost ter za starejše. Vadbe so uporabnikom Telekoma Slovenije dosegljive na televiziji NEO, vsem drugim pa omogočeno 30-dnevni brezplačni ogled vsebin na www.neo.io . Vse vadbe so zasnovane tako, da posebni športni pripomočki pri tem niso potrebni. Vadbe bodo dosegljive v sklopu NEO Vadi doma za ves čas epidemije. Sklop se nahaja znotraj Videotek. Do vsebine pa boste lahko dostopali tudi z glasovnim ukazom: ´vadi doma´, ´telovadba´, ´vadba´. Tiste, ki boste objavljali na svojih socialnih kanalih, prosimo za uporabo sledečih povezav: 

FB: http://ts.si/vadidoma_fb

IG: http://ts.si/vadidoma_ig

In ključne beside #vadidoma #povezani #ostanidoma

 

Vljudno vas prosimo, da omenjeno informacijo posredujete vašim športnikom in trenerjem oz. jo razširite preko svojih družbenih kanalov.

 

Ostanite zdravi - MUŠ!

Simeon Gönc

 

 

Od: INFO-VS < Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. >
Date: V tor., 24. mar. 2020 ob 11:03
Subject: Obvestilo Koronavirus - COVID-19 - Tokio 2020
To:

 

Spoštovani športniki, trenerji in vsi ostali vključeni v projekt Tokio 2020,

 

V prilogi vam pošiljamo

 • obvestilo Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez glede Koronavirusa COVID-19 in
 • pismo predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja g. Thomasa Bacha, naslovljenega na športnike iz celega sveta.

 

Ostanite zdravi!

#trenirajdoma12.03.2020

 

VSEM ČLANICAM SZS

REGIJSKIM TEKMOVALNIM ODBOROM

 

Obveščamo vas, da SZS, z željo po učinkoviti zajezitvi širjenja koronavirusne bolezni Covid-19, do nadaljnjega uveljavlja prepoved izvajanja vseh načrtovanih tekmovanj, ki so tako prestavljena za nedoločen čas - do umiritve razmer. 

 

O novih terminih prestavljenih tekmovanj boste obveščeni pravočasno s strani pristojnih delovnih teles SZS - Komisije za puško, pištolo in samostrel (za discipline puška-pištola) oz. Komisije za puško šibrenico (trap) oz. Regijskih tekmovalnih odborov.

 

Prepoved se nanaša tudi na izvajanje trenažnega procesa skupinske vadbe, z morebitnimi izjemami posamičnih treningov za "solo" strelce, če je to resnično nuja.

 

Vljudno vas naprošamo, da 100% sledite uvedeni prepovedi in priporočilu, saj menimo, da bo možno zamujene treninge in tekmovanja nadomestiti pravočasno v bolj stabilnih časih in da je ni večje vrednote kot je zdravje človeka - športnika, česar pa se pogosto ne zavedamo dovolj dobro, dokler ne zbolimo.

 

Bodimo ozaveščeni in odgovorni ter sledimo vsem priporočilom in preventivnim ukrepom s ciljem po učinkoviti zajezitvi virusa oz. bolezni Covid-19.

 

Strelski pozdrav!

 

--

Simeon Gönc
Sekretar / Secretary General

 

 

10.03.2020

 

VSEM ČLANICAM SZS

ORGANIZATORJEM IN UDELEŽENCEM TEKMOVANJ PO KOLEDARJU SZS ZA LETO 2020

Obveščamo vas, da je z Odredbo Sveta za nacionalno varnost RS z dne 9.3.2020, danes 10.3. pričela učinkovati spremenjena uredba Ministrstva za zdravje o prepovedi izvedbe večjih prireditev v zaprtih javnih prostorih, ki znižuje število dovoljenih udeležencev iz 500 na 100 iz razloga povečanja preventivnih ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive virusne okužbe in bolezni do prenehanja te nevarnosti.

 

Zaradi takšne odločitve je Predsedstvo SZS na svoji redni 53. seji 9.3.2020 sprejelo sklep o prestavitvi vseh večjih načrtovanih tekmovanj po koledarju SZS za puško, pištolo in samostrel do nadaljnjega.

 

Ko se bo stanje umirilo in bo prepoved odpravljena vas bomo obvestili o nadomestnih terminih prestavljenih tekmovanj.

 

Bodimo zavedni in odgovorni ter sledimo vsem priporočilom in preventivnim ukrepom s ciljem po učinkoviti zajezitvi virusa oz. bolezni Covid-19.

 

Strelski pozdrav!

 

--

Simeon Gönc
Sekretar / Secretary General09.03.2020

 


Subject: OBVESTILO O ZAČESNEM NEIZVAJANJU TEKMOVANJ

 

Spoštovani,

 

Skladno z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, vas obveščamo da so vsa tekmovanja v okviru Šolskih športnih tekmovanj do preklica prepovedi oz. odsvetovanja, odpovedana!  

 

Kdaj se bodo predvidena tekmovanja lahko nadaljevala je odvisno od navodil pristojnih institucij, ki so odgovorne za javna navodila in določila (NIJZ, Ministrstvo za Zdravje in MIZŠ). O poteku vas bomo sproti obveščali.

 

Lep pozdrav,

Gašper Plestenjak

vodja LPŠ

Zavod za šport RS Planica


07.03.2020

 

UDELEŽENCEM DRŽAVNEGA PRVENSTVA 10m ORMOŽ 8.3.2020

Obveščamo vas, da objavljena uredba Ministrstva za zdravje o prepovedi izvedbe večjih prireditev v zaprtih prostorih NE BO učinkovala z odpovedjo DP 10m Ormož 8.3.2020, bodo pa skladno z dogovorom z organizatorjem DP izvedeni strogi preventivni ukrepi za vse udeležence DP.

Zaradi tega vas opozarjamo, da imajo vse obolele osebe, ki kažejo jasne bolezenske znake, prepovedan vstop na DP in vas opozarjamo, da takšne osebe ne bodo imeli vstopa na prizorišče DP. Omogočena bo samo ena vstopna točka v dvorano, na kateri bo prisoten zdravnik, ki bo vsem udeležencem pred vstopom izmeril temperaturo, po dezinfekciji rok pa bodo nato ti spuščeni v dvorano.

Ob tem bodo na več mestih v dvorani nameščena dezinfekcijska sredstva, odvetovano je rokovanje in objemanje ter drugi tesnejši stiki med udeleženci, organizator pa bo sledil tudi drugim navodilom za preventivno ravnanje in izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje - NIJZ.

Vljudno vas prosimo, da o teh ukrepih obvestite vse udeležence DP.

Bodimo zavedni in odgovorni ter sledimo vsem preventivnim ukrepom s ciljem po učinkoviti zajezitvi virusa oz. bolezni Covid-19.

Strelski pozdrav in veliko uspeha na DP!

 


--

Simeon Gönc
Sekretar / Secretary General

 


Priponke:
DatotekaOpisVelikost
Odjemi to datoteko (Higienska priporočila_NIJZ_sport_vadba_26.5.2020.pdf)NIJZ - Higienska priporočila pri izvajanju športa26.06.2020354 Kb
Odjemi to datoteko (obrazec-zdravniskega-potrdila_nov.doc)Obrazec zdravniškega potrdila05.03.202132 Kb
Odjemi to datoteko (Odlok o začasnih omejitvah v športu.pdf)Odlok 15.02.2021132 Kb
Odjemi to datoteko (Pojasnila-Odlok-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportne-dejavnosti.pdf)Pojasnila odloka15.02.2021117 Kb
Odjemi to datoteko (STRELSTVO_Protokol varnega izvajanja treningov in tekmovanj_26.2.2021.pdf)Ukrepi in priporočila1.3.2021509 Kb

Strelska zveza Slovenije

Dolenjska cesta 11

1000 Ljubljana

 

01 427 10 09

01 428 05 82

info[@]strelska-zveza.si

Obvestilo

- Veliko datotek na naši strani je v PDF formatu. V kolikor jih ne morete odpirati, si namestite Adobe Reader.

- Imate novico za našo spletno stran? Pišite nam na info[@]strelska-zveza.si. Ne pozabite priložiti tudi fotografije.

- Pripombe, predloge in pobude posredujte na info[@]strelska-zveza.si