Namenite 0,5% odmerjene dohodnine Strelski zvezi Slovenije

 

 

 

 

 

STRELKE IN STRELCI, LJUBITELJI STRELSKEGA ŠPORTA

IZKORISTIMO MOŽNOST IN NAMENIMO DEL DOHODNINE NAŠIM PROGRAMOM!

NE DA BI NAS TO KAJ STALO

 

 

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini lahko rezident zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov. Za splošne koristne namene se štejejo humanitarni nameni, nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.


Možnost donacije imate vsi, ki oddajate dohodninsko napoved. Torej vsi davčni zavezanci, ki ste rezidenti Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino. To dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu. Zato je donacija za vas brezplačna. Z donacijo pa boste omogočili, da bo naša strelska organizacija – STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE pridobila dodatna finančna sredstva. To storite lahko kadar koli na spletni strani preko sistema eDavki ali pisno oziroma ustno na zapisnik pri davčnem organu.


Odločite se pravočasno, izpolnite svoje podatke in podatke o organizaciji:

STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana, DŠ 46395016


To lahko storite tudi z vpisom svojih podatkov v poseben obrazec, ga natisnete, podpišite in pošljete na davčni urad, kjer imate stalno prebivališče. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

 

V letu 2016 je naši krovni organizaciji Strelski zvezi Slovenije del dohodnine namenilo le 50 oseb in tako nismo bili preveč radodarni. Upajmo, da bo za leto 2018 bolje.

 

 

Za donacijo se je doslej odločil vsak tretji zavezanec za dohodnino. Lani se jih je tako odločilo 461.764 zavezancev, za katere je bil pripravljen informativni izračun dohodnine. Zavezanci so po podatkih finančne uprave del dohodnine namenili 5.228 upravičencem v skupnem znesku 4.599.270,79 evra. Iz podatkov za leti 2017 in 2016 je razvidno, da se za donacije namenja približno enako visok znesek. V 2016 je namreč 441.562 zavezancev 5.054 različnim upravičencem namenilo 4.603.843,18 evra. Sredstva, ki jih zavezanci za dohodnino ne namenijo upravičencem do donacij, se bodo po novem stekala v poseben sklad, iz tega pa financiralo razvoj nevladnih organizacij. Doslej se je ta denar stekal v državni proračun in se porabljal brez posebnega namena.

 

 

Priponke:
DatotekaOpisVelikost
Odjemi to datoteko (obrazec_donacija.pdf)Obrazec za tiskanje 64 Kb

Strelska zveza Slovenije

Dolenjska cesta 11

1000 Ljubljana

 

01 427 10 09

01 428 05 82

info[@]strelska-zveza.si

Obvestilo

- Veliko datotek na naši strani je v PDF formatu. V kolikor jih ne morete odpirati, si namestite Adobe Reader.

- Imate novico za našo spletno stran? Pišite nam na info[@]strelska-zveza.si. Ne pozabite priložiti tudi fotografije.

- Pripombe, predloge in pobude posredujte na info[@]strelska-zveza.si